Powtórzenie wiadomości z Excela
03 czerwiec 2018
Ocena: brak

konspekt lekcji otwartej.

Czytaj dalej
Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym
30 maj 2018
Ocena: 5

Konspekt lekcji został przygotowany w celu wykorzystania podczas obserwacji lekcji przez dyrekcję.

Czytaj dalej
«Wprowadzenie miary długości centymetr. Mierzenie.» — z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego
26 luty 2018
Ocena: 5

Scenariusz zajęć w klasie pierwszej. Dotyczy umiejętności mierzenia długości różnych przedmiotów przy użyciu linijki oraz podawania wyniku w centymetrach. Podczas zajęć uczniowie mają również możliwość mierzenia większych długości za pomocą np. miary krawieckiej. Dzieci nauczą się rysować odcinek o podanych wymiarach. Podczas wykonywania zadań uczniowie współpracują w parach. Na zajęciach stosuje się elementy oceniania kształtującego.
Sylwia Brzyska

Czytaj dalej
Welche Sprachen sprichst du? Jakimi językami mówisz?
26 listopad 2017
Ocena: brak

Konspekt lekcji języka niemieckiego z wykorzyzstaniem podręcznika Magnet smart 1. Słownictwo związane z językami.

Czytaj dalej
Woher kommst du?- skąd pochodzisz?
26 listopad 2017
Ocena: brak

Konspekt lekcji języka niemieckiego z wykorzyzstaniem podręcznika Magnet smart 1. Słownictwo związane z krajami pochodzenia.

Czytaj dalej