Dominika Bartoszak

Psycholożka w procesie certyfikacji w dziedzinie seksuologii klinicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, pedagożka specjalna. W 2021 r. uzyskała tytuł dr. n. społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obszarze seksuologii zajmuje się głownie zagadnieniami związanymi z przemocą seksualną, rozwojem seksualnym dzieci i młodzieży oraz satysfakcją seksualną.