Adaptacja w przedszkolu – jak pomóc dziecku oswoić się z nową sytuacją?

Płacz, zagubienie, przerażenie i strach – tak można opisać pierwsze dni września w niektórych najmłodszych grupach przedszkolnych. Początki w przedszkolu rzadko kiedy należą do łatwych. Oczywiście są dzieci, które adaptację przechodzą praktycznie bezboleśnie i nie mają problemu z wejściem w świat nowych zasad i znajomości. Większość jednak będzie miała z tym pewne trudności.

9 listopada 2021
Uzależnienie od mediów społecznościowych wśród dzieci i młodzieży

Media społecznościowe są stosunkowo nowym zjawiskiem! Pierwsze pojawiły się około 1978 roku, jednak zupełnie nie przypominały dzisiejszych. Dopiero pod koniec lat 90’ XX wieku powstał pionierski portal społecznościowy Classmates, którego odpowiednikiem w Polsce była Nasza Klasa, założona w 2006 roku.

28 października 2021
Nowe uzależnienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Uzależnienie z definicji odnosi się do szerokiego zakresu zachowań kompulsywnych. Tradycyjnie słowo uzależnienie kojarzy się z nadmiernym używaniem substancji – alkoholu, leków, narkotyków czy papierosów. Dziś uzależnienie ma szersze znaczenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

15 października 2021
Zajęcia teatralne i filmowe w przedszkolu

Zarówno teatr, jak i kino, na stałe zadomowiły się w kanonie współczesnej kultury. Właściwie w przypadku niektórych tytułów można już mówić o sztuce. Tym bardziej warto zapoznać z nimi dzieci w wieku przedszkolnym.

29 września 2021
Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój mowy w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny jest czasem intensywnego rozwoju mowy. Nauczyciele w przedszkolu z pewnością widzą różnicę między maluszkami rozpoczynającymi dopiero edukację, których mowę czasem jeszcze trudno zrozumieć, a wypowiadającymi się pełnymi zdaniami dziećmi wchodzącymi powoli w wiek szkolny.

22 września 2021
Sportowe zabawy dzieci w wieku przedszkolnym

Dziecko, które prawidłowo się rozwija, to dziecko ruchliwe. Mowa oczywiście o wieku przedszkolnym, choć i późniejsze lata nie powinny być wolne od aktywności fizycznej. Jak jest w rzeczywistości? Wiemy wszyscy. Dlatego warto od samego początku kształcić zamiłowanie do ruszania się.

20 września 2021
Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny to okres dynamicznego rozwoju dziecka. Na tyle intensywnego, że faktyczny progres dokonuje się w dużej mierze sam. Co nie oznacza, że nie można, a czasem nawet nie trzeba pomóc dziecku w osiągnięciu kolejnych kamieni milowych! Szczególnie że zmiany, jakie powinny zajść, mają niebagatelny wpływ na osobowość w późniejszych latach, a nawet w dorosłości.

15 września 2021
Jak współpracować z rodzicami w szkole podstawowej?

Środowisko szkolne jest niewątpliwie skorelowane ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Nie da się oderwać jednego od drugiego, toteż konieczna jest tu ścisła współpraca. Mimo że jawi się ona jako ogromne wyzwanie albo wręcz ścieżka najeżona niebezpieczeństwami. I to zarówno jednej stronie, jak i drugiej. Nauczyciel obawia się roszczeniowego rodzica, stawiającego wymagania nie do spełnienia. Rodzic zaś zbytecznej oceny oraz braku profesjonalizmu nauczyciela.

13 września 2021
Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia

Mamy dziś coraz większą świadomość wartości wspierania rozwoju poznawczego. Wiemy już, że na dobre rozpoczyna się on jeszcze przed narodzeniem dziecka. I na tym się nie kończy, dlatego przejdziemy dalej i omówimy rozwój poznawczy w wieku wczesnoszkolnym.

10 września 2021
Afazja dziecięca

Zaburzenie afatyczne wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko w kręgu neurologii i psychologii klinicznej. Temat ten szczególnie interesuje osoby specjalizujące się w dziedzinie logopedii i językoznawstwa. Afazja to termin, który po raz pierwszy pojawił się w światowej literaturze neurologicznej w II połowie XIX wieku. Armand Trousseau sformułował wówczas definicję, w której czytamy o afazji, jako zaburzeniu mowy powstałym na skutek uszkodzenia mózgu (patologii mózgowej). Afazja dziecięca to fascynujący temat, który kryje w sobie mnóstwo nieodkrytych przez badaczy faktów. Rozpoznanie omawianego zaburzenia i ustalenie przyczyn jego powstania jest skomplikowanym procesem, wymagającym wnikliwego badania pacjenta, wywiadu oraz wykluczenia szeregu innych schorzeń i nieprawidłowości.

25 sierpnia 2021
Jak przygotować się na grupowe zajęcia logopedyczne w przedszkolu?

Jeśli jesteś logopedą lub pracujesz w przedszkolu i nie do końca wiesz, jak właściwie zabrać się za organizację zajęć logopedycznych w grupie, to z pewnością poniższy teks okaże się pomocny. Pamiętajmy, że praca z dzieckiem z wadą wymowy to nie tylko realizacja założonych celów i scenariuszy zajęć, udział dziecka w zajęciach oraz utrwalanie nowych (prawidłowych) nawyków. Terapia logopedyczna to również przyjazna atmosfera, w której przedszkolak czuje się bezpiecznie i pewnie. Zdobycie zaufania to podstawowy krok w kierunku motywacji uczestników do ćwiczeń, powtarzania, chętnego wykonywania poleceń logopedy i uśmiechów na twarzach, bo…

satysfakcja z zajęć, to najlepszy dowód na ich skuteczność.

1 września 2021
Współczesne zaburzenia i problemy wychowawcze uczniów – tożsamość ,,globalnego nastolatka’’

Żyć współcześnie to żyć w świecie, w którym rzeczywistość zaciera się z fikcją. Nowe tysiąclecie przyniosło mnóstwo zmian, tak niewyobrażalnych, że czasem trudno pojąć konsekwencje niektórych zdarzeń. Dostosowanie się do współczesnych kanonów piękna, rozwoju technologii i nietypowych zachowań to rzecz niezwykle trudna. Jeszcze tak niedawno za wyrażeniem ,,problemy wychowawcze” stała zupełnie inna definicja. Zrozumienie zachodzących w świecie zmian i znajomość współczesnych zjawisk mogących wpłynąć na życie młodego człowieka, to ważny element pracy specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii.

23 sierpnia 2021