Wykorzystanie piosenek w nauce języka obcego19 lipiec 2018

W edukacji wczesnoszkolnej warto korzystać z tego, co dzieci interesuje najbardziej. Cenne są rytmiczne melodie, rymowane słowa, łatwe do zapamiętania frazy. To wszystko zapewnią uczniom piosenki. Jeśli chcemy, aby w szybszy i bardziej przyjazny dla nich sposób uczniowie zapamiętali różne słowa czy nawet całe sformułowania to warto korzystać z tego rozwiązania.
 

Czytaj dalej

Moczenie nocne – fakty i mity

Kontrola nad pęcherzem moczowym to jedno z zadań rozwojowych, które napotyka na swojej drodze dziecko. W warunkach prawidłowych kontrola oddawania moczu w dzień osiągana jest w wieku 2-4 lat, a oddawania moczu w nocy do ukończenia 5 roku życia. Trudności w nabyciu tej umiejętności mają negatywny wpływ na wszystkie sfery życia dziecka a także jego rodziny, tym silniejszy, im dłużej moczenie u dziecka trwa. Z tego powodu nie można traktować bezwiednego moczenia się jako dolegliwości przemijającej, a podejmowane leczenie należy traktować również jako środek do utrzymania dobrej kondycji psychicznej dziecka.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Mam pytanie o zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela. Czy przysługuje on w mojej szczególnej sytuacji, opisanej niżej? W roku szkolnym 1998/99 podjęłam swoją pierwszą pracę w szkole państwowej (na pół etatu), gdzie odbyłam obowiązkowy na moich studiach staż. Rok ten był jednocześnie ostatnim rokiem studiów. W roku szkolnym 1999/2000 podjęłam pracę w szkole prywatnej, gdzie pracowałam na umowę-zlecenie. We wrześniu 2000 r. zostałam nauczycielem kontraktowym. Następnie bez przerwy do sierpnia 2009 r. pracowałam na umowę o pracę w tejże szkole prywatnej, w przypadku której art. 61 Karty Nauczyciela nie znajdował zastosowania. W żadnej z w/w placówek nie wystąpiłam z wnioskiem na zagospodarowanie. Od września 2009 podjęłam pracę na pełen etat w szkole państwowej. Czy mogę w niej wystąpić z wnioskiem na zagospodarowanie?

Zasiłek na zagospodarowanie jest określony w art. 61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.). Zgodnie z art. 61 muszą być spełnione łącznie poniższe warunki:

  • uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego w ciągu 2 lat od podjęcia pierwszej pracy w szkole (ustęp 1),
  • posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (ustęp 1),
  • wniosek o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie złożony w ciągu roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (ustęp 2).

W Pani przypadku nie zachodzi na pewno trzeci warunek co oznacza, że nie przysługuje Pani prawo do zasiłku na zagospodarowanie.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk