POLAK WIE – ponad 600 000 pytań i finał w Warszawie! 18 styczeń 2017

A TY WIESZ, że możesz wziąć udział w quizie POLAK WIE jeszcze przez kilka dni? Sprawdź swoją wiedzę! Nie ma na co czekać! Rozpoczął się ostatni tydzień zdobywania nagród na www.polakwie.pl!

Czytaj dalej

Uczeń ze "szczyptą autyzmu"


Szczypta autyzmu – w ten sposób niemiecka psycholog Uta Erith charakteryzuje zespół Aspergera, jedną z łagodniejszych odmian autyzmu, którego występowanie osiąga dzisiaj rozmiary epidemii. Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich 20 latach występowanie zaburzeń rozwojowych znajdujących się w spektrum autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. W Europie żyje z tą chorobą 5 mln osób, średnio na 150 osób jedna dotknięta jest tym zaburzeniem. W USA występuje ono jeszcze częściej – u 1 dziecka na 88. W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców.
 Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na etat w szkole państwowej. Dodatkowo zatrudniona jestem w prywatnym przedszkolu na umowę zlecenie. Moje pytanie związane jest z przedszkolem. Dyrektorem przedszkola jest nauczyciel z kilkuletnim doświadczeniem, ale bez awansu. 10 zatrudnionch pań chce rozpocząć od września 2012 staż na nauczyciela kontraktowego, w tym pani wice-dyrektor. Czy w komisji może być ww dyrektor i ja, nauczyciel dyplomowany? Czy to wytylko starczy? Jak nie, to jak umożliwić paniom awans, jakie wymagania musimy spełnić i jak to zrobić? Oraz czy mogę być opiekunem 10 stażystów?

Skład komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego określa przepis art. 9g ust.1 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem w skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki niepublicznej, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;
3) opiekun stażu.
Tak więc skład powinien być trzyosobowy.

Odpowiadając na drugie pytanie – nie ma zakazu bycia opiekunem 10 nauczycieli na ścieżce awansu.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk