Mediacje w szkole12 październik 2017

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W roku 2010 rozpocząłem awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Pracuję jako wychowawca Intenatu w placówce specjalnej. W latach 2010/2011 wdrożyłem własny program autorski -program profilaktyczny «Bezpieczeństwo wspólna sprawa», a w latach 2011/2012 program ekologiczny «Czyste środowisko zdrowe życie». Oba programy przyniosły wiele efektów dydaktyczno-wychowawczych. Awans kończę w 2013 roku. Moje pytanie do Państwa brzmi: Czy podczas odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego wystarczy, aby zrealizować 2 własne programy?

W rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2004.260.2593 z późn. zm.) w §8 ust.2 pkt 4 lit. a wymaga się opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich jako zadania do wyboru. W tym punkcie trzeba zaprezentować co najmniej 3 z 6 wymagań. I mowa tu o jednym programie. Natomiast drugi program może Pan zaprezentować w § 8 ust. 2 pkt 1 jako uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. Zatem realizację obu programów może Pan uwzględnić w dokumentacji, ale w różnych miejscach. Decyzję o tym gdzie Pan zaprezentuje te działania należą do autonomii nauczyciela.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk