Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy04 kwiecień 2018

Co może zrobić nauczyciel, który chce przygotować autorskie pomoce dla swoich uczniów? Coś, co nie wchodzi w skład zestawu dla nauczyciela do danej serii podręczników? W dobie Internetu przygotowanie do zajęć jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jedyną kwestią godną przemyślenia jest to, jak w tej mnogości materiałów do nauczania znaleźć i wybrać takie, które są łatwe w użyciu, posiadają wiele możliwości tworzenia i są bezpłatne?

Czytaj dalej

Od korelacji do integracji - zasady i wyznaczniki nauczania integralnego

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny etap nauki dziecka, gdyż ma ogromny wpływ na jego dalsze losy szkolne. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku warunków do edukacji i powodzeń edukacyjnych od początku jego pobytu w szkole, na co mają niebagatelny wpływ organizacyjno-metodyczne aspekty pracy nauczyciela oraz jego działalność planistyczna, twórcza. 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Moje pytanie dotyczy czasu trwania nauczania indywidualnego. uczę dzieci z niepełnosprawnością umysłową, w szkole podstawowej, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym, nauczanie odbywa się w szkole. ile powinna trwac lekcja 45 minut czy 60?

Taka informacja znajduje się w statucie szkoły. Jeśli są to jednostki lekcyjne, trwają (najczęściej) 45 minut. Jeśli są to zajęcia terapeutyczne, opiekuńcze lub specjalistyczne – trwają 60 minut. To wszystko zależy jaka to jest niepełnosprawność. Jeśli jest to upośledzenie w stopniu lekkim – to są to jednostki lekcyjne. W każdym innym przypadku są to zajęcia specjalistyczne.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk