Moczenie nocne – fakty i mity

Kontrola nad pęcherzem moczowym to jedno z zadań rozwojowych, które napotyka na swojej drodze dziecko. W warunkach prawidłowych kontrola oddawania moczu w dzień osiągana jest w wieku 2-4 lat, a oddawania moczu w nocy do ukończenia 5 roku życia. Trudności w nabyciu tej umiejętności mają negatywny wpływ na wszystkie sfery życia dziecka a także jego rodziny, tym silniejszy, im dłużej moczenie u dziecka trwa. Z tego powodu nie można traktować bezwiednego moczenia się jako dolegliwości przemijającej, a podejmowane leczenie należy traktować również jako środek do utrzymania dobrej kondycji psychicznej dziecka.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy moje kwalifikacje są zgodne z nauczanym przedmiotem oraz odpowiednie do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego? Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Od 10-u lat (od 01.09.1999r.) pracuję w przedszkolu integracyjnym na stanowisku nauczyciela rehabilitacji ruchowej. Do moich podstawowych obowiązków należą: prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, diagnoza i terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci z przedszkola.

Moje kwalifikacje zawodowe:

— studia wyższe zawodowe na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie nauczania wychowania fizycznego,

— studia wyższe magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalności wychowania fizycznego i zdrowotnego,

— specjalizacja ukończona w toku studiów magisterskich z wychowania fizycznego dzieci specjalnej troski;

— studia podyplomowe kwalifikacyjne na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, w zakresie Nowoczesnych Metod Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży,

— stopień nauczyciela mianowanego nadany 29. 04. 2005r. potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli:. „Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki”.

Jeżeli uzyskała Pani stopień nauczyciela mianowanego i nie zmieniła Pani miejsca pracy, nie ma podstaw prawnych do kwestionowania Pani kwalifikacji.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk