Moczenie nocne – fakty i mity

Kontrola nad pęcherzem moczowym to jedno z zadań rozwojowych, które napotyka na swojej drodze dziecko. W warunkach prawidłowych kontrola oddawania moczu w dzień osiągana jest w wieku 2-4 lat, a oddawania moczu w nocy do ukończenia 5 roku życia. Trudności w nabyciu tej umiejętności mają negatywny wpływ na wszystkie sfery życia dziecka a także jego rodziny, tym silniejszy, im dłużej moczenie u dziecka trwa. Z tego powodu nie można traktować bezwiednego moczenia się jako dolegliwości przemijającej, a podejmowane leczenie należy traktować również jako środek do utrzymania dobrej kondycji psychicznej dziecka.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem przedszkola. W tej chwili kończę staż na nauczyciela kontraktowego. W przedszkolu pracuję od 2006r.: oto krótka historia mojego zatrudnienia:

- 03.01.2006-23.06.2006 SP Oddział przedszkolny

- 05.09.2006-17.01.2008 Przedszkole Miejskie

- 18.01.2008-06.05.2008 urlop macierzyński

- 07.05.2008-31.08.2008 Przedszkole Miejskie

- 01.09.2008-31.08.2009 PM- staż

Łącznie przepracowałam w Przedszkolach ponad 37 miesięcy, w tym 12-miesieczny staż. Czy zgodnie z art.9d punkt 4 Karty Nauczyciela: nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, mogę ubiegać się o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego mając już przepracowane ponad 37 miesięcy na stanowisku nauczyciela przedszkola w pełnym wymiarze pracy? W tym punkcie ustawy nie jest sprecyzowane, czy okres przepracowania 2 lat musi być po ukończeniu stażu na nauczyciela kontraktowego czy nie.

Przytoczony przez Panią art. 9d pkt 4, który w całości brzmi: „nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego”.

Zatem ustawa jasno precyzuje kiedy może Pani rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, czyli w Pani przypadku od dnia otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego po upływie dwóch lat może Pani rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk