Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego urodziłam dziecko i przebywałam na urlopie macierzyńskim. Po powrocie z urlopu zostałam przeniesiona na stanowisko nauczyciela -bibliotekarza (jestem polonistką) i pisałam aneks do PRZ za ten okres. Następnie wróciłam na stanowisko nauczyciela j. polskiego i też pisałam aneks do tego okresu. Czy powinnam pisać sprawozdanie do każdej części mojego planu czy też jedno wspólne? Mój pierwotny plan była pisany według «starych» zasad, a aneksy zgodnie ze zmianami w rozporządzeniach, jak to pogodzić?

Nie ma powodów do niepokoju w kwestii dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w trakcie odbywania przez Panią stażu. Sprawozdanie pisze się jedno – w wersji uzgodnionej z dyrektorem. Sprawozdanie jest swoistym rozliczeniem się z planowanych działań w okresie odbywania stażu. Nigdzie nie ma określonej formy prezentacji sprawozdania. Zmieniły się tylko wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.). W Pani przypadku należy pamiętać, że składając wniosek z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego, prezentuje Pani swój dorobek wg nowych zapisów rozporządzenia, w myśl których należy skoncentrować się na efektach podejmowanych działań.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk