Komentarz do obowiązujących ustaw oświatowych na dzień 1 stycznia 202009 styczeń 2020

Komentarz dotyczy m.in.:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)<o: p></o: p>
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm. w 2019 r. poz. 1818 i 2197)<o: p></o: p>
Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)<o: p></o: p>
Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 534)<o: p></o: p>
Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)<o: p></o: p>

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Przez 3 lata jeździłam autem do ucznia, który był objęty nauczaniem indywidualnym. Zajęcia odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu. Dojeżdżałam do domu ucznia ok. 10km w jedną stronę, licząc od macierzystej szkoły. Właściwie to, co zarobiłam traciłam na paliwo. Czy w tym czasie należał mi się zwrot i pokrycie kosztów przejazdu przez szkołę za dojazdy do ucznia?

Poruszony problem jest dość złożony. Z przedstawionych informacji nie wynika, czy Pani te zajęcia realizowała w ramach godzin pensum, czy w ramach nadgodzin.

Różnica polega na tym, że jeśli to są godziny w pensum, to w umowie o pracę te warunki powinny być uwzględnione (w umowie o pracę wskazuje się miejsce wykonywania pracy). Natomiast jeśli to były nadgodziny, to przyjmując je zaakceptowała Pani warunki realizacji tychże.

Z reguły dyrektorzy szkół kwestie dojazdu rekompensują dodatkiem "trudniościowym" do tych godzin (np. 10%). W żadnym razie nie jest to podróż służbowa.

Ale żeby jednoznacznie zająć stanowisko, potrzebnych jest więcej informacji, o których mówiłem powyżej.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk