Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na podstawie mianowania w szkole podstawowej. We wrzesniu przechodzę do innej szkoły na terenie gminy za porozumieniem stron. Z mojej wiedzy wynika, że przeniesienie następuje na podstawie art 18 KN- ja zwracam się tylko do dyrektora nowej szkoły z prośba o zatrudnienie, a reszte procedur dopełniają sami dyrektorzy. Jak to powinno wyglądać w rzeczywistości? Czy prawda jest, że mój obecny dyrektor nie wystawia świadectwa pracy, bo przeciez stosunek pracy nie ustaje? Czy mam obowiązek dostarczyc dotychczasowe świadectwa pracy nowemu dyrektorowi (przecież akta osobowe zostają przekazane)? Mam tez obowiązek dostarczyc zaświadczenie z sądu o niekaralności- kto pokrywa koszty wystawienia tego zaświadczenia?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25.01.2007 roku (IPK 195/06, Pr. Pracy 2007/4/33) „Zamiar zmiany miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia na własną prośbę (za zgodą lub z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania.”

Z przepisu art. 18 wynika, że nie następuje rozwiązanie stosunku pracy i jego nawiązanie. A więc nie ma potrzeby dostarczać, zgodnie z przepisem art. 10 ust.8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm), informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Nie ma również świadectwa pracy w związku z tym zdarzeniem. Rzeczywiście akta osobowe przechodzą między szkołami, więc wszystkie informacje (np. świadectwa pracy) przejdą do nowego pracodawcy.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk