Jak odzyskać utraconą podczas zajęć uwagę uczniów?

Jak skutecznie radzić sobie w sytuacji, gdy jakiś uczeń czy grupa uczniów traci nagle zainteresowanie przebiegiem zajęć? Co robić, jeśli cała klasa kompletnie się rozproszy?


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy można połączyć etaty? Od 1.09.2009 pracuję w szkole podstawowej na 12/18 etatu. Zaproponowano mi pracę w gimnazjum - 15 godzin. Czy można to połączyć w jeden etat czy muszą być zawarte dwie odrębne umowy?

Wszystko zależy od tego, czy gimnazjum i szkoła podstawowa są połączone w zespół czy są odrębnymi jednostkami. Jeśli są zespołem to nie ma żadnych przeszkód, aby zmienić umowę na umowę na pełen etat, gdzie pracodawcą jest zespół szkół. W przypadku, kiedy są to odrębne jednostki obowiązują dwie umowy z różnymi pracodawcami.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk