Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem dyplomowanym, z ponad 20 letnim stażem i zatrudniona na czas nieokreslony. Otrzymałam propozycję pracy w innej gminie (powiat inny). Jak według prawa powinnam być zatrudniona, na czas określony i czy nieokreślony, czy decyzję podejmuje dyrektor? Czy może być zastosowane przeniesienie do nowej placówki, jęśli jest to inna gmina i powiat?

W opisywanym przypadku należy rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron lub trzymiesięcznym wypowiedzeniem w „starej” szkole i nawiązanie nowego stosunku w „nowej” szkole.

Nowe zatrudnienie (zgodnie z przepisami art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674, z późn. zm.) winno być na podstawie mianowania.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk