Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Staż na nauczyciela mianowanego skończyłam w maju 2009 r., jednak z różnych powodów nie oddałam dyrektor sprawozdania ze stażu. Zrobiłam to dopiero we wrześniu i stąd moje pytanie: czy data (15.09.2009) nie będzie przeszkodą w ubieganiu się o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej? Pani dyrektor przyjęła sprawozdanie.

Termin złożenia sprawozdania za okres stażu reguluje § 4 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593 z późn. zm.). W tym przepisie istnieje sztywny, nieprzekraczalny termin 30 dni od dnia zakończenia stażu. Moim zdaniem przekroczenie tego terminu stanowi poważną przeszkodę w podejmowaniu dalszych kroków proceduralnych w zakresie awansu.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk