Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Obecnie mam 26 godzin a od maja zostaje mi 15. Jestem w ciąży i od lutego nie będę pracować. Czy powinnam mieć uśrednienie godzin? Jeśli tak, to co z godzinami, które teraz wypracuję ponad uśrednienie?

Uśrednienie godzin jest rozwiązaniem stosowanym przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sytuacji, kiedy w trakcie roku szkolnego nauczyciel ma planowaną różną liczbę godzin. Takim przypadkiem jest praca z klasami maturalnymi, którym rok szkolny kończy się 30 kwietnia. Uśrednienie, to nic innego jak „nadpracowanie” godzin w miesiącach styczeń – kwiecień, które stanowią dopełnienie do pełnego etatu w miesiącach maj – czerwiec. W Pani przypadku nie ma takiej potrzeby, więc nie powinno się Pani uśredniać godzin. Proponuję poinformować dyrektora o swojej sytuacji i ustalić kalendarz na ten rok szkolny.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk