Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Przygotowuję teczkę na stopień nauczyciela dyplomowanego i mam następujące pytania:

1. Ile działań powinno znaleźć się w każdym z punktów, aby został przez komisja zaliczony?

2. Czy w § 8 ust.2 pkt 4a wystarczy zamieścić tylko jeden program własny? Czy to będzie za mało?

3. Czy mogę wpisać w dziale dotyczącym wykorzystania technologii komputerowej, że uczyłam informatyki, ale były to jedynie zastępstwa przez 3 miesiące (mam uprawnienia do nauczania tego przedmiotu)?

1. Działań tyle, ile Pani zrealizowała.

2. Jeżeli opracowała i realizowała Pani więcej niż jeden program dot.: działań edukacyjnych czy wychowawczych lub opiekuńczych to umieszcza Pani wszystkie te programy.

3. Nie może Pani wpisać, że uczyła Pani informatyki. W tym punkcie wykazuje Pani umiejętność wykorzystywane nie tylko w procesie dydaktycznym technologii informatycznej i komunikacyjnej np. przygotowywanie testów, opracowywanie wyników sprawdzianów, prowadzenie strony internetowej itp.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk