Najnowszy program z zakresu edukacji żywieniowej - Tesco „Od uprawy do potrawy”09 wrzesień 2016

Program «Od uprawy do potrawy» został stworzony jako odpowiedź na problemy żywieniowe dzieci i dedykowany jest szkołom podstawowym. Nauczyciele oraz uczniowie będą mogli wziąć udział w wycieczkach do wybranych sklepów Tesco, odkrywać zdrowe odżywianie na nowo. Scenariusz wycieczki został przygotowany przez metodyków oraz ekspertów edukacji żywieniowej z Fundacji Szkoła na Widelcu. Wycieczki będą prowadzone przez, specjalnie w tym celu przeszkolonego, pracownika sklepu. Na koniec Ekspedycji wszystkie dzieci otrzymają upominki wraz z kolorowymi książeczkami ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania w domu. Dla nauczycieli, którzy wezmą udział w wycieczkach, zostały przygotowane boksy edukacyjne zawierające komplet 10 scenariuszy lekcji do różnych przedmiotów wraz z materiałami do ich przeprowadzenia.

Czytaj dalej

Praca z dzieckiem labilnym emocjonalnie


Labilność emocjonalna to łatwość przechodzenia z jednego stanu emocjonalnego w drugi, błyskawiczna zmiana radości na wściekłość lub smutku na ekstazę. Wiąże się z nią chwiejność emocjonalna, łatwe przechodzenie do stanów skrajnych emocjonalnie, szybkie i częste zmiany emocji. Osoba przejawiająca labilność emocjonalną nieadekwatnie reaguje na bodźce. Mogą u niej występować stany lękowe, drażliwość, a także nagłe wybuchy gniewu lub płaczu.Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Moje pensum pedagoga szkolnego wynosi 26 godzin, oprócz tego mam dyżury na przerwach: 330 minut tygodniowo, czyli pracuję 26godz. + 5 godz. 50min. Łącznie prawie 31 godz. tygodniowo. Czy jest to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.) czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin (ustęp 1). W ramach tego czasu pracy nauczyciel realizuje tzw. pensum dydaktyczne, inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, z uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Pensum pedagoga określa samorząd terytorialny, który ustalił obciążenie zadań pedagoga w wysokości 26 godzin. Zajęcia opiekuńcze wynikające z potrzeb uczniów (dyżury na przerwach) ustalił dyrektor szkoły przydzielając te zadania na rok szkolny. Czynności pozostałe nie mają żadnej normy czasowej – można je traktować jako dopełnienie do 40 godzin. Należy jeszcze pamiętać, że od 1 września tego roku nauczyciel obowiązany jest dodatkowo realizować 1 godzinę tygodniowo (tzw. godzina „kartowa”) również w ramach czasu pracy, o którym mowa w art. 42. Jeśli zliczymy wszystkie obciążenia czasowe, to i tak jest to liczba mniejsza od 40 godzin, co jest zgodne z sankcją przywoływanego art. 42.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk