Nieletnia mama - uczennica w szkolnej ławce15 styczeń 2018

Z danych statystycznych wynika, że ponad 8-10 proc. ogólnej liczby porodów w Polsce dotyczy młodych dziewcząt w wieku 12-19 lat. Jest to ponad 20 tys. nastolatek rocznie, które muszą w tak młodym wieku wziąć na siebie odpowiedzialność za drugiego człowieka, za troskliwe opiekowanie się nim i odpowiednie wychowanie.

Czytaj dalej

Integracja grona pedagogicznego wyzwaniem dla dyrektora szkoły

Specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi twierdzą, że integracja pracowników jest kluczem do sukcesu placówki. Obecnie nawet najbardziej sceptyczny i oporny dyrektor zmuszony jest do podejmowania takich działań, które sprawią, że jego kadra nauczycielska będzie zespołem, którego członkowie umieją ze sobą współdziałać, wspierają się i mobilizują, potrafią dzielić się wiedzą i doświadczeniem i po prostu lubią ze sobą przebywać. Takie jest wyzwanie współczesnej oświaty, ponieważ to nauczyciele stanowią jej szkielet.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jakie zajęcia może prowadzić nauczyciel po studiach licencjackich: Pedagogika wczesnoszkolna z informatyką oraz po studiach magisterskich: pedagogika ogólna?

Kwalifikacje nauczycieli są szczegółowo określone w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
Opisywane kwalifikacje dotyczą:
- prowadzenia zajęć w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
- prowadzenia zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,
- prowadzenia zajęć z informatyki,
- prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej.
Może być Pani również pedagogiem szkolnym.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk