Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy mogę nanieść zmiany do planu rozwoju zawodowego w trakcie odbywania stażu? Jak to powinno wyglądać?

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. W ust. 3. istnieje przepis stanowiący, że w czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

A zatem jeśli zmiany w planie rozwoju zawodowego następują z inicjatywy nauczyciela, potrzebna jest zgoda dyrektora. Należy zatem wystąpić do dyrektora na piśmie o zgodę na wprowadzenie zmian z uzasadnieniem. Jeśli dyrektor wyrazi zgodę, można aneksować plan rozwoju zawodowego.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk