Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Zwolnienie lekarskie 3-tyg nauczyciela a realizacja podstawy programowej. Jak według prawa powinno przedstawiac się rozwiązanie problemu?

Jak rozumiem pytanie – dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organizację zajęć, w szczególności zastępstw za nieobecnego nauczyciela w taki sposób, aby realizacja podstawy programowej była niezagrożona. Podstawa programowa jest określona na cykl edukacyjny (3 lata). Więc nawet jeśli chwilowo (przy niezorganizowaniu zastępstw) są opóźnienia w realizacji planu, to zadaniem nauczyciela jest „zrewidowanie” działań późniejszych tak, by zniwelować opóźnienie w stosunku do planu. Oczywiście nauczyciel podejmuje wszystkie działania informując o nich dyrektora.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk