Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy teczka na nauczyciela mianowanego powinna zawierać plan oraz sprawozdanie za okres stażu?

Zgodnie z § 9 ust. 2b,c dyrektor szkoły w swoim zaświadczeniu informuje o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego oraz dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W żadnym przepisie rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z póź. zm.) nie jest zapisane, że należy dołączyć plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pani umieściła oba dokumenty. Czasami eksperci chcą je przejrzeć.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk