Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W poprzednim roku szkolnym w związku z wejściem nowej podstawy programowej do klas pierwszych gimnazjum wybrany został nowy podręcznik. Po roku pracy z klasą pierwszą nie jestem z niego zadowolona. Czy od klasy 2 mogę wprowadzić podręcznik innego wydawnictwa (pracowałam na tym wydawnictwie przed wprowadzoną zmianą i wiem, że ich podręczniki są przystępniejsze dla młodzieży)?

Przepis art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku, nr 256, poz.2572 z późn. zm. ) stanowi o prawie nauczyciela do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Przepis ten nie wskazuje czasu, którego ten wybór dotyczy. Oznacza to, że po pierwszym roku nauki nauczyciel może wybrać inny podręcznik, pod warunkiem, że ten inny jest dopuszczony do użytku. Na pewno jednak taka decyzja wymaga uzasadnienia wobec dyrektora szkoły, który jest odpowiedzialny za podanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego (art. 22 a ust.2e).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk