Najnowszy program z zakresu edukacji żywieniowej - Tesco „Od uprawy do potrawy”09 wrzesień 2016

Program «Od uprawy do potrawy» został stworzony jako odpowiedź na problemy żywieniowe dzieci i dedykowany jest szkołom podstawowym. Nauczyciele oraz uczniowie będą mogli wziąć udział w wycieczkach do wybranych sklepów Tesco, odkrywać zdrowe odżywianie na nowo. Scenariusz wycieczki został przygotowany przez metodyków oraz ekspertów edukacji żywieniowej z Fundacji Szkoła na Widelcu. Wycieczki będą prowadzone przez, specjalnie w tym celu przeszkolonego, pracownika sklepu. Na koniec Ekspedycji wszystkie dzieci otrzymają upominki wraz z kolorowymi książeczkami ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania w domu. Dla nauczycieli, którzy wezmą udział w wycieczkach, zostały przygotowane boksy edukacyjne zawierające komplet 10 scenariuszy lekcji do różnych przedmiotów wraz z materiałami do ich przeprowadzenia.

Czytaj dalej

Praca z dzieckiem labilnym emocjonalnie


Labilność emocjonalna to łatwość przechodzenia z jednego stanu emocjonalnego w drugi, błyskawiczna zmiana radości na wściekłość lub smutku na ekstazę. Wiąże się z nią chwiejność emocjonalna, łatwe przechodzenie do stanów skrajnych emocjonalnie, szybkie i częste zmiany emocji. Osoba przejawiająca labilność emocjonalną nieadekwatnie reaguje na bodźce. Mogą u niej występować stany lękowe, drażliwość, a także nagłe wybuchy gniewu lub płaczu.Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy dyrektor szkoły musi być w komisji egzaminacyjnej, gdy pedagog szkolny ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego?

Zgodnie z art.9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela cyt:

„Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor szkoły;

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

Stąd wniosek, że dyrektor lub w uzasadnionych przypadkach wicedyrektor szkoły musi być członkiem komisji.

 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk