Czy gimnazja zostaną? Dowiemy się 27 czerwca 22 kwiecień 2016

Reforma systemu edukacji ma się skończyć 4-letnim liceum, świetną maturą, szkołą zawodową, która da młodym ludziom szansę na rynku pracy — mówiła w RMF FM minister edukacji Anna Zalewska.
 

Czytaj dalej

Wyrównywanie szans edukacyjnych w praktyce


Mówiąc o kimś, kto ma braki w wiedzy i umiejętnościach w wyniku trudności z uczeniem się – istniejące w przeszłości lub aktualnie – posiłkujemy się czasem powiedzeniem «Miał/ma do szkoły pod górkę». Zwrot ten symbolicznie oddaje istotę szans edukacyjnych w odniesieniu do młodych ludzi. Szans, które są pochodną wielu czynników. Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem obecnie nauczycielem stażystą. Jaki kurs kwalifikacyjny trzeba skończyć aby od września zajmować stanowisko pedagoga szkolnego? Jeśli rozpocznę podyplomówkę z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej od marca 2010r. czy będę mogła dalej kontynuować mianowanie?

Zgodnie z moją wiedzą nie ma takiego kursu kwalifikacyjnego. Trzeba poszukać w ofercie studiów podyplomowych pedagogikę ogólną – to daje kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pedagoga szkolnego. Nadmieniam, że studnia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielom muszą trwać 3 semestry i co najmniej 350 godzin.

Natomiast studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza nie daje kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pedagoga szkolnego.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk