Jak uczyć dzieci języków obcych?27 luty 2018

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są bardzo podatne na naukę języka angielskiego. Jeśli nauczyciel użyje odpowiednich metod i technik, to efekty takiego działania mogą być bardzo dobre. Istnieje wiele możliwości na to, aby przeprowadzić spotkania językowe nie tylko w przyjemnej atmosferze, ale tak, aby dzieci wyniosły z takich zajęć jak najwięcej słownictwa angielskiego podanego w odpowiedni dla nich sposób. 

Czytaj dalej

Jak zachęcić dzieci do czytania?

,, Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała« (Richard Steele)
Co można zrobić, aby uczniowie sięgali po książki dopasowane do ich wieku oraz do możliwości językowych? Jak zachęcić ich do czytania w języku angielskim? Czy jest to w ogólne możliwe na etapie edukacji wczesnoszkolnej?Skoro podczas ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie pracują nad swoją kondycją fizyczną, to analogicznie warto pracować nad nastawieniem uczniów do czytania książek, baśni i opowiadań.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Ukończyłam wyższe studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe — wychowanie przedszkolne. Obecnie pracuję w przedszkolu. Czy moje kwalifikacje zawodowe umożliwiają również pracę w szkole w klasach 1-3, czy też potrzebne są do tego oddzielne studia.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400) § 4 ust. 2. pkt 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I—III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk