Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Chciałabym się zapytać jak przedstawia się sytuacja prawna nauczyciela: Pracował on przez 6 lat w szkole w Polsce, potem przebywał on na urlopie bezpłatnym przez 2-3 lata do 2007 roku. Od roku 2007 nie pracuje w zawodzie nauczyciela.
Czy może zostać zatrudniony jako nauczyciel w UK i w Polsce? Czy jego kwlaifikacje, dyplom tracą ważność? Czy przerwa w zawodzie mu nie zaszkodzi? Panuje powszechny pogląd głoszący, że jeżeli nauczyciel ma przerwę w zawodzie  dłuższą niż 5 lat to musi na nowo starać się o kwalifikacje do wykonywania zawodu. Czy jest to prawdą?
 

Dyplom nauczyciela i jego kwalifikacje są dożywotnie. Stopień awansu zawodowego (uzyskany po 6 kwietnia 2000 roku) również.

Zatem, jeśli nauczyciel posiadał stopień nauczyciela np. mianowanego w 2005 roku i nastąpiła przerwa w zatrudnieniu, to przy ponownym zatrudnieniu jest on dalej nauczycielem mianowanym (bez względu na długość przerwy).

Pogląd, o którym mowa dotyczył przed 2000 rokiem mianowania, które nauczyciel tracił po przerwie dłuższej niż 5 lat. Ale to historia.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk