Wykorzystanie piosenek w nauce języka obcego19 lipiec 2018

W edukacji wczesnoszkolnej warto korzystać z tego, co dzieci interesuje najbardziej. Cenne są rytmiczne melodie, rymowane słowa, łatwe do zapamiętania frazy. To wszystko zapewnią uczniom piosenki. Jeśli chcemy, aby w szybszy i bardziej przyjazny dla nich sposób uczniowie zapamiętali różne słowa czy nawet całe sformułowania to warto korzystać z tego rozwiązania.
 

Czytaj dalej

Moczenie nocne – fakty i mity

Kontrola nad pęcherzem moczowym to jedno z zadań rozwojowych, które napotyka na swojej drodze dziecko. W warunkach prawidłowych kontrola oddawania moczu w dzień osiągana jest w wieku 2-4 lat, a oddawania moczu w nocy do ukończenia 5 roku życia. Trudności w nabyciu tej umiejętności mają negatywny wpływ na wszystkie sfery życia dziecka a także jego rodziny, tym silniejszy, im dłużej moczenie u dziecka trwa. Z tego powodu nie można traktować bezwiednego moczenia się jako dolegliwości przemijającej, a podejmowane leczenie należy traktować również jako środek do utrzymania dobrej kondycji psychicznej dziecka.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Chciałabym się dowiedzieć czy muszę pisać konspekty ze wszystkich lekcji przeprowadzonych w ciągu roku czy tylko do lekcji obserwowanych? Jestem nauczycielem stażystą.

Konspekt zajęć jest pojęciem nigdzie nieuregulowanym w prawie. Praktyka pokazuje, że konspekt zajęć jest sposobem prowadzenia nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, w szczególności dotyczy nauczyciela o niskim stażu. Oznacza to, że jeśli dyrektor szkoły określi potrzebę pisania konspektu na każdą lekcję, to jest to obowiązująca norma. Nadmienić należy, że jako stażysta ma jeszcze jednego „mentora” – opiekuna stażu. Również opiekun stażu może mieć głos wiążący w kwestii częstotliwości i jakości konspektów. Tak więc w każdym wypadku są to regulacje wewnątrz szkoły.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk