Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Ukończyłam staż, napisałam i oddałam sprawozdanie z PRZ co muszę umieścić w teczce stażysty ubiegając się o stopień nauczyciela kontraktowego? Czy zamieszczam PRZ i sprawozdanie z tego planu?

Zarówno Plan Rozwoju Zawodowego jak i sprawozdanie z jego realizacji powinna Pani umieścić w części dot. kwalifikacji (§9 rozporządzenia MENS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego). Druga część to wymagania formalne §6 pkt. 1 i 2 w/w rozporządzenia.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk