Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy urlop na poratowanie zdrowia ma wpływ na przebieg awansu na nauczyciela dyplomowanego i czy go opóźnia?

Nieobecność z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, wydłuża staż o czas trwania tej przerwy – art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 624 z późn. zm.). Jednakże każda nieobecność dłuższa niż rok przerywa staż.

Staż może zostać przerwany również na wniosek nauczyciela w każdym czasie. Przerwany staż nie może zostać zaliczony na poczet ewentualnych późniejszych decyzji awansowych – art. 9d ust.6.

Tak więc urlop dla poratowania zdrowia wydłuża staż, jeśli jest dłuższy niż miesiąc a krótszy niż rok.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk