Mediacje w szkole12 październik 2017

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem kontraktowym. Chciałabym rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego. Od czego powinnam zacząć? Jakie dokumenty i do kiedy powinnam złożyć?

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art. 9d (Dz.U. Nr 97, poz.674 z 2006 r. z późn. zm.) „Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym, że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku”

Do wniosku załączony powinien być projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z § 3 ust. 2, rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260 poz.2593 z późn. zm.), natomiast dyrektor szkoły zgodnie § 3 ust. 3 z w/w rozporządzeniem w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza projekt planu do realizacji lub zwraca nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

Należy pamiętać, aby składając wniosek o rozpoczęcie stażu mieć poświadczenie wpłynięcia wniosku do dyrektora szkoły.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk