Mediacje w szkole12 październik 2017

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Chciałabym się dowiedzieć, czy mogę od września rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego, jeżeli w szkole uczę 4 godziny matematyki i 10 godzin podstaw przedsiębiorczości (godziny z podstaw przedsiębiorczości są od września do końca kwietnia). W sumie mam ponad 1/2 etatu w tej szkole, ale uczę dwóch różnych przedmiotów i nie wiem, czy przepisy w takiej sytuacji umożliwiają mi rozpoczęcie stażu? Czy muszę mieć w szkole ponad 1/2 etatu tylko z jednego przedmiotu, czy tak jak w mojej sytacji mogą to być dwa różne przedmioty?

Przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nie wymagają „jednoimienności” zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½ etatu. Określają tylko wymóg posiadania kwalifikacji do wykonywanych zajęć.

A zatem, jeśli nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania matematyki i podstaw przedsiębiorczości – może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk