Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli31 sierpień 2019

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem ubiegajacym się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Dwa lata stażu tj. od 1.09.2008 do 31.08.2010 r odbywam w przedszkolu. Ostatni rok stażu będę kontynuować w nowym miejscu pracy —   w szkole od 1.09.2010r. Wiem, że w nowym miejscu pracy powinnam złożyć wniosek o kontynuację stażu wraz z planem rozwoju oraz oceną cząstkową. Jednak martwi mnie dotrzymanie należytych terminów. Chciałabym się dowiedzieć: w jakim terminie najlepiej  uzyskać ocenę cząstkową oraz do kiedy muszę zlożyć wniosek o kontynuuacje stażu i czy musi być złożona z nim ocena za dotychczasowy staż. Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda wzór wniosku o kontynuację stażu?

Cząstkowa ocena dorobku zawodowego za dwuletni okres stażu powinna być wydana z datą 31.08.2010 w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wniosek o rozpoczęcie uzupełniającego, dziewięciomiesięcznego stażu trzeba złożyć w dniu 1 września 2010 r. Ocena cząstkowa może być złożona później, gdyż będzie ona podstawą do wydania oceny za okres stażu w 2011 roku – po złożeniu sprawozdania.  Nie ma wzorów wniosku o kontynuację stażu. Wniosek do dyrektora szkoły o dziewięciomiesięczny staż dopełniający staż na nauczyciela dyplomowanego z informacją, iż dwa lata stażu odbyła Pani w poprzednim miejscu pracy. Do tego wniosku należy dołączyć projekt planu rozwoju zawodowego na 9 miesięcy.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk