Analiza trudności w czytaniu i pisaniu 14 maj 2017

Artykuł zawiera studium przypadku dziecka przejawiającego trudności w czytaniu i pisaniu z punktu widzenia logopedycznego.

Czytaj dalej

Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Niestety jestem zmuszona wystawić mojemu stażyście negatywną opinię. Nie otrzymam też od niego sprawozdania. Stażysta twierdzi, że przedłuży o rok staż, między innymi z powodu tej opini. Nie ufam mu. Mam dawać dyrektorowi negatywną opinię, czy czekać na pismo stażysty o przedłuzenie stażu? Ale bez negatywnej opini nie ma podstaw do przedłużenia stażu — czy to prawda?

Opiekun staży przedstawia dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Stażysta nie może wnioskować o przedłużenie stażu – nie me w przepisach takiej możliwości. Staż kończy się 31 maja i konsekwencją zakończenia stażu jest  przedłożenie dyrektorowi sprawozdania z realizacji planu rozwoju oraz dokonanie oceny dorobku zawodowego poprzedzonej wspomnianym wyżej projektem opiekuna stażu. Jeżeli ocena jest negatywna, to istnieje od niej odwołanie do organu nadzoru pedagogicznego. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczyna się po wszczęciu przez nauczyciela postępowania na jego wniosek do dyrektora szkoły.  Jeżeli nie złoży takiego wniosku, to zakończy 31 sierpnia stosunek pracy jako nauczyciel stażysta. 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk