Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Ile wynosi moje pensum? W sumie mam 12 godz. (1/2 etatu) pedagoga, 15 języka polskiego 1 godz. etyki. 1 godz. doradcy zawodowego i 1 godz. kółka j. polskiego. OP ustalił mi 20 godz. pensum i 10 godz. ponadwymirowych, a stawkę za godz. ponadwymiarową ustalił na 31,52. Nadmienię, że jestem nauczycielem dyplomowanym.

To wszystko zależy od treści zawartych w umowie. Przede wszystkim w umowie istotne jest stanowisko pracy. Może być Pani zatrudniona na stanowisku języka polskiego (wówczas pensum wynosi 18 h). Z przedstawionego opisu wynika, że może być Pani również zatrudniona na stanowisku pedagoga (wówczas, z tego co Pani podaje, pensum wynosi 24 h). Dalsze obliczenia wynikają z uchwały samorządu terytorialnego określającej sposób rozliczania pensum dydaktycznego dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym mianowniku. Ze zdziwieniem przeczytałem, że coś organ prowadzący Pani ustalił. Jedynym kompetentnym w zakresie przydzielania i rozliczania godzin jest dyrektor szkoły.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk