Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Pracuję w szkole z internatem. Akt mianowania uzyskałem mając kwalifikacje do nauczania historii i geografii.Następnie skończyłem pedagogikę op-wych. Obecnie jestem zatrudniony jako nauczyciel   w szkole (mam 6 lekcji geografii) a pozostałe 2/3 etetu uzupełniam w internacie. Czy jest to zgodne z przepisami? Czy nie zostanie to zakwestionowane przez komisję, gdyż w tym roku kończę staż na dyplomowanego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) w § 14 ust 3 określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy.

„3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w szkołach i placówkach, o których mowa w ust. 2, posiada osoba, która:

  1)  ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub

  2)  ukończyła studia wyższe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub

  3)  ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub

  4)  ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

  5)  ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 3 i kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.”

Zgodnie z tym przepisem nauczycielem wychowawcą może być każdy nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania w tej szkole. A zatem jeśli ma Pan kwalifikacje do nauczania w tej szkole, to ma Pan kwalifikacje do bycia nauczycielem wychowawcą w tej szkole.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk