Moczenie nocne – fakty i mity

Kontrola nad pęcherzem moczowym to jedno z zadań rozwojowych, które napotyka na swojej drodze dziecko. W warunkach prawidłowych kontrola oddawania moczu w dzień osiągana jest w wieku 2-4 lat, a oddawania moczu w nocy do ukończenia 5 roku życia. Trudności w nabyciu tej umiejętności mają negatywny wpływ na wszystkie sfery życia dziecka a także jego rodziny, tym silniejszy, im dłużej moczenie u dziecka trwa. Z tego powodu nie można traktować bezwiednego moczenia się jako dolegliwości przemijającej, a podejmowane leczenie należy traktować również jako środek do utrzymania dobrej kondycji psychicznej dziecka.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Za tydzień mam rozmowę kwalifikacyjną w kuratorium na dyplomowanie. Czy przysługuje mi jakieś wolne z tego tytułu czy muszę po rozmowie w KO kontynuować lekcje?

Niestety ustawodawca nie przewidział urlopu na okoliczność uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego. Oznacza to, że nauczyciel powinien ustalić z dyrektorem warunki jego nieobecności w czasie trwania rozmowy kwalifikacyjnej oraz czas powrotu po tej rozmowie. Należy dodać, że dyrektor również jest uczestnikiem tej rozmowy i z moich doświadczeń eksperckich mogę potwierdzić, że nauczyciel razem z dyrektorem najczęściej razem przychodzą (przyjeżdżają) i wychodzą (wyjeżdżają) po rozstrzygnięciu komisji.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk