Mediacje w szkole12 październik 2017

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Chciałbym sie dowiedziecjakie są podstawy prawne i jak wygląda procedura skreślenia ucznia z listy uczniów lub przeniesienia do innej szkoły.

W myśl art. 15 ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Oznacza to, że obowiązek szkolny ucznia kończy się z chwilą ukończenia przez niego 18 roku życia, nawet wówczas, gdy uczeń ten nie ukończył gimnazjum.

Uczeń, którego nie obejmuje już obowiązek szkolny (czyli uczeń, który ukończył 18 lat) może zostać skreślony z listy uczniów. Zauważyć należy, że skreślić z listy uczniów można tylko ucznia, w stosunku do którego ustał obowiązek szkolny.

Uczeń, objęty obowiązkiem szkolnym nie może bowiem zostać skreślony z listy uczniów (art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty). Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym może w uzasadnionych przypadkach zostać przeniesiony do innej szkoły (przeniesienia dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk