Mediacje w szkole12 październik 2017

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Witam, jestem nauczycielką przedszkola (wiem, że jesteśmy placówką nieferyjną) ale czy mogą zarządzić żeby wszystkie przedszkola w naszym mieście musiały pracować a, my urlop będziemy miały do odebrania w ciągu roku? Czy małe dzieci nie muszą mieć przerwy na odpoczynek?

W ramowym statucie przedszkola jest formuła, że o przerwie w pracy przedszkola decyduje organ prowadzący. Rzeczywiście przedszkole, jako placówka nieferyjna, może pracować (jeśli tak postanowi organ prowadzący) nieprzerwanie przez 12 miesięcy. Dla pracowników oznacza to, że organizacja pracy placówki musi przewidywać urlopy dla pracowników w ciągu pracy przedszkola zgodnie z planem urlopów, który powinien być ustalony na początku roku kalendarzowego.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk