Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jak większość nauczycieli, mam pytanie w związku z dodatkową godziną z KN. Wiem, na jakie zajęcia można ją przeznaczyć, ale nie wiem, uczniów których klas mogą one obejmować. Czy w br. szkolnym tylko uczniów klas pierwszych? Czy też zajęcia takie można prowadzić z uczniami pozostałych klas?

Przepis art. 42 ust 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 624 z późn. zm.) nie rozstrzyga dla kogo mają to być zajęcia, tylko jakie. A więc można je prowadzić dla wszystkich uczniów szkoły (bez względu na realizowaną podstawę programową).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk