Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży 11 maj 2018

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2017 roku opublikowała budzący ogólne przerażenie raport. Zauważono, że w 2016 roku aż 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat cierpiało na nadwagę.

Czytaj dalej

Od korelacji do integracji - zasady i wyznaczniki nauczania integralnego

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny etap nauki dziecka, gdyż ma ogromny wpływ na jego dalsze losy szkolne. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku warunków do edukacji i powodzeń edukacyjnych od początku jego pobytu w szkole, na co mają niebagatelny wpływ organizacyjno-metodyczne aspekty pracy nauczyciela oraz jego działalność planistyczna, twórcza. 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielką plastyki. W maju 2009 roku ukończyłam staż na nauczyciela dyplomowanego.Otrzymałam pozytywną ocenę za okres stażu.Nie podjęłam jeszcze postępowania kwalifikacyjnego.Mam pytanie czy mogę opisać w mojej dokumentacji także działania, programy, które napisałam i zrealizowałam po zakończeniu stażu, w roku szkolnym 2009/2010.Czy komisję mogą zainteresować te dodatkowe działania skoro można przystąpić do egzaminu do 3 lat od zakończenia stażu?

Oczywiście – nauczyciel może prezentować dorobek zawodowy spoza okresu stażu. Ustawodawca nie zawęża prezentowania wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego do tych, które miały miejsce w okresie stażu. Tym bardziej, że dziś eksperci nie mają w dokumentacji ani planu rozwoju, ani sprawozdania za okres stażu, ani też oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Stąd też eksperci uczestniczący w komisji nie lokalizują działań w kontekście stażu i poza stażem. Jedynie dyrektor jako członek komisji ma wiedzę o czasie realizacji podejmowanych przez nauczycieli przedsięwzięć.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk