Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli31 sierpień 2019

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Od kilku lat jestem egzaminatorem maturalnym z j.niemieckiego i wykonuję zadania egzaminatora, ale pracuję w gimnazjum. Czy spełniam zatem wymaganie § 8 ust.2 pkt.4b? Zdania  w moim otoczeniu są podzielone. Jeśli tak, to jak to powinnam uzasadnić?

Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 lit. b odnosi się do wykonywania zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej i nie odnosi się dalej do etapu edukacyjnego, w którym zatrudniony jest nauczyciel.
Zatem spełnienie tego wymagania polega na opisie i analizie zadań wykonywania zadań egzaminatora bez dodatkowych kryteriów. Moim zdaniem nie trzeba nawet uzasadniać faktu niezgodności etapów edukacyjnych. Spełnienie tego wymagania ma charakter zerojedynkowy.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk