Polski uczeń = aktywny wolontariusz?26 wrzesień 2017

Wystartował program Pramerica Moc Działania
Śpiwory dla bezdomnych, poduszeczki dla chorych dzieci, czy ławki dla samotnych uczniów – to tylko niektóre z inicjatyw, którymi przez lata zachwycali nastolatkowie zza granicy w ramach programu Prudential Spirit of Community. Teraz przyszedł czas, aby międzynarodowe uznanie zdobyły również inicjatywy realizowane przez polskich uczniów. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszył program Pramerica Moc Działania.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielką z 5-letnim stażem. Z wykształcenia jestem mgr geografii, ale prowadzę w szkole zajęcia z technologii informacyjnej. Studia podyplomowe ukończyłam w 2002 r. (265 godzin). Na studiach miałam w programie metodologie nauczania informatyki. Obecnie kończę staż na n-l mianowanego i w związku z tym mam pytanie: czy KO może zakwestionować moje kwalifikacje?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, które obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2009 r

§ 20. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące od dnia 1 września 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, które obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas, jak i od 1 września 2009 r. przepisami, posiada Pani kwalifikacje do nauczania informatyki.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk