Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli31 sierpień 2019

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Przez 3 lata jeździłam autem do ucznia, który był objęty nauczaniem indywidualnym. Zajęcia odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu. Dojeżdżałam do domu ucznia ok. 10km w jedną stronę, licząc od macierzystej szkoły. Właściwie to, co zarobiłam traciłam na paliwo. Czy w tym czasie należał mi się zwrot i pokrycie kosztów przejazdu przez szkołę za dojazdy do ucznia?

Poruszony problem jest dość złożony. Z przedstawionych informacji nie wynika, czy Pani te zajęcia realizowała w ramach godzin pensum, czy w ramach nadgodzin.

Różnica polega na tym, że jeśli to są godziny w pensum, to w umowie o pracę te warunki powinny być uwzględnione (w umowie o pracę wskazuje się miejsce wykonywania pracy). Natomiast jeśli to były nadgodziny, to przyjmując je zaakceptowała Pani warunki realizacji tychże.

Z reguły dyrektorzy szkół kwestie dojazdu rekompensują dodatkiem "trudniościowym" do tych godzin (np. 10%). W żadnym razie nie jest to podróż służbowa.

Ale żeby jednoznacznie zająć stanowisko, potrzebnych jest więcej informacji, o których mówiłem powyżej.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk