Prawo autorskie vs. praktyka szkolna - cz. 1

Szkoły, prowadząc nauczanie, w zasadzie bez przerwy posiłkują się wszelkiego rodzaju utworami będącymi przejawem działalności twórczej ich autorów. Bez korzystania z dorobku autorskiego w postaci utworów literackich, naukowych, komputerowych czy audiowizualnych nauczanie w obecnych czasach byłoby praktycznie niemożliwe.
 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem mianowanym z 12 letnim stażem, od tego roku szkolnego pracuję jako wychowawca na świetlicy szkolnej, od 19 lat choruję na cukrzyce typu 1 i mam orzeczenie lekarskie  o niepełnosprawnosci w stopniu umiarkowanym. Czy w związku z tą niepełnosprawnością moge zwrócic się do swojego dyrektora o zmniejszenie mi pensum lub zwolnienie z realizacji godzin karcianych, czy są w tym temacie jakies regulacje prawne, jesli tak to proszrę o podpowiedź w jaki sposób załatwić tę sprawę .

Moje drugie pytanie dotyczy dofinansowania ze srodków szkolnych opłat za czesne w związku z podnoszeniem kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły? Mój dyrektor ustnie wyraził zgodę na dofinansowanie czesnego, ale nie chce pokrywać kosztów delegacji, czy jest to zgodne z prawem i jaka jest droga postepowania w celu uzyskania dofinansowania ?

W kwestii pierwszej – zmniejszenie pensum.
Nie ma żadnej delegacji w art. 42 i dalszych ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), aby dyrektor mógł z powodów orzeczenia o niepełnosprawności zmniejszyć wymiar pensum dydaktycznego. Również w kwestii godzin „karcianych” dyrektor nie ma żadnej mocy sprawczej. Tak więc pragmatyka zawodowa dla nauczycieli nie przewiduje w tej kwestii żadnych regulacji.


W kwestii drugiej – doskonalenie zawodowe.
Jeśli nie ma Pan skierowania (na piśmie) – dyrektor może dofinansować elementy doskonalenia i dokształcania zgodnie z planem doskonalenia zawodowego w szkole.
A tak naprawdę każda decyzja w tym zakresie jest uwarunkowana możliwościami finansowymi szkoły. W opisywanym przypadku, gdy brak jest skierowania i umowy z pracodawcą w zakresie doskonalenia – dyrektor może podejmować decyzje uznaniowo.
 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk