Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli31 sierpień 2019

 W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Skończyłam staż na nauczyciela dyplomowanego w czerwcu 2006, teczkę składam teraz. Byłam wczoraj w kuratorium, gdzie usunięto z mojej teczki opinię dyrektora, która „nikomu nie jest już potrzebna” — czy słusznie? oraz dano do zrozumienia, że powinnam wszystko przerobić pod kątem obecnych oczekiwań. Czy faktycznie, skoro nie zmieniły się wymagania kwalifikacyjne opisowe, tylko są literalnie nieco inaczej sformułowane, powinnam przerobić cały opracowany w 2006 roku materiał? Czy muszę opracowaną wg wówczas obowiązujących punktów treść dopasować do obecnie obowiązujących, a w przypadku realizacji tych, z których pisało się sprawozdanie dokonać opisu i analizy? Czy w przypadku biegłej znajomości języka obcego, nie potwierdzonej zaświadczeniem, mogę realizować punkt 4c, jeżeli to w istotny i wymierny sposób służy zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu jakości pracy szkoły?

Tak. Zakończyła Pani staż w 2006 roku. Dziś obowiązują nowe przepisy w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego i składa Pani teczkę zgodnie z nowymi przepisami prawa. Wymagania formalne nie tylko są zmienione opisowo. Dołącza Pani zaświadczenie dyrektora, w którym dyrektor zaświadcza, o:

1. wymiarze zatrudnienia w czasie odbywania stażu,

2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,

3. dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

4. uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

Musi Pani przygotować dokumentację zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu składania wniosku.

Dyrektor szkoły może potwierdzić biegłą Pani znajomość języka i istotny wpływ na uczniów i realizowane przez Panią zajęcia. Niemniej komisja, aby uznać Pani biegłą znajomość języka obcego, może żądać odpowiedniego certyfikatu.

 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk