Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii monitorowania realizacji podstawy programowej. Szkoląc nauczycieli i udzielając konsultacji w sprawie sposobów monitorowania realizacji podstawy programowej wciąż napotykam pytanie nauczycieli i dyrektorów:„Czy zaliczyć nauczycielowi zajęcia, na których on był obecny w klasie, ale zajęcia prowadził, np.: strażnik miejski; instruktor nauki pływania, leśnik itd.?
W niektórych szkołach nauczyciele skrupulatnie w tabelach rozliczają godziny przeprowadzone przez siebie i zaproszone osoby.
Przeglądając zalecenia do realizacji podstawy programowej, rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym nie znalazłam wyjaśnienia nurtującej kwestii. Powołując się na zalecenia do realizacji podstawy, iż nauczyciel organizuje różne formy zajęć, które uatrakcyjniają zajęcia i rozwijają zainteresowania uczniów wykonuje on ciągle swoje obowiązki.
Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego opisane są treści, które muszą być zrealizowane. Forma realizacji tych treści, oprócz intencji zawartych w zalecanych warunkach i sposobach realizacji, jest autonomiczną decyzją nauczyciela. I, jak dobrze rozumiem postawione pytanie, jeśli nauczyciel zaplanował spotkanie z policjantem, na którym były realizowane treści zapisane w podstawie programowej, to nie ma powodu, aby nie zaliczyć tych zajęć nauczycielowi.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk