Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania od 01.10.90r. Ukończył wyższe studia pedagogiczne w zakresie wychowania technicznego. Dodatkowo ukończył studium informatyki oraz studia podyplomowe «Zastosowanie komputerów w nauczaniu» 21.11.2006r. Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania technologii informatycznej w liceum? 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., nr 50, poz. 400)  w § 2 stanowi, iż kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceach ogólnokształcących posiada osoba, która ukończyła:

1)    studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)    studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3)    studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

        Pierwsza wątpliwość: czy studia wyższe, o których mowa w pytaniu są studiami magisterskimi? Nadmienić należy, że studia kończące się tytułem licencjata to też studia wyższe. Zatem wymagane są studia magisterskie.

        Druga wątpliwość: czy kierunek studiów wyższych (wychowanie techniczne) w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje zakres treści nauczanego przedmiotu – technologia informacyjna.  O zgodności treści w grupach decyduje dyrektor szkoły na podstawie dokumentów z uczelni wyższej (dyplom, indeks, suplement).   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., nr 50, poz. 400) w § 2 stanowi, iż kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceach ogólnokształcących posiada osoba, która ukończyła:

1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2. studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3. studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Pierwsza wątpliwość: czy studia wyższe, o których mowa w pytaniu są studiami magisterskimi? Nadmienić należy, że studia kończące się tytułem licencjata to też studia wyższe. Zatem wymagane są studia magisterskie.

Druga wątpliwość: czy kierunek studiów wyższych (wychowanie techniczne) w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje zakres treści nauczanego przedmiotu – technologia informacyjna. O zgodności treści w grupach decyduje dyrektor szkoły na podstawie dokumentów z uczelni wyższej (dyplom, indeks, suplement).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk