Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem właścicielem przedszkola niepublicznego (nie mam wykształcenia pedagogicznego). Chcę zatrudnić na stanowisko dyrektora ds. pedagogicznych osobę, która jest nauczycielem dyplomowanym i posiada tytuł magistra filozofii, ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, kursy nadające kwalifikacje egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie i kurs egzaminatora gimnazjalnego w części humanistycznej. Ukończony kurs dla oświatowej kadry kierowniczej, jak rozumiem, daje możliwość zatrudnienia na wspomnianym stanowisku, ale pozostałe kwalifikacje nie mają nic wspólnego z wychowaniem przedszkolnym. Jeżeli może być zatrudniona na w/w stanowisku to czy może być jednocześnie opiekunem stażu? Zatrudnione w chwili obecnej nauczycielki to stażystki (awans na kontraktowego) i takie, które są w trakcie awansu na n-la mianowanego. Wiem, że opiekun stażu powinien przeprowadzać zajęcia dla stażystek.

Niestety opisywany przypadek nie jest taki oczywisty. Powołanie nauczyciela na stanowisko dyrektora bez wymaganych kwalifikacji do pracy w danym typie placówki z automatu wymusza zatrudnienie wicedyrektora, który będzie pełnił nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w placówce nauczycielami. Stąd moim zdaniem, należy rozważyć, czy przypadkiem na rynku pracy nie znaleźć osoby, która oprócz kwalifikacji z zarządzania ma również kwalifikacje do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ten wariant jest bardziej korzystny od wariantu, który jest zaproponowany w pytaniu.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk