Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Dyrektor wręczył nauczycielowi mianowanemu w maju pismo o rozwiązaniu umowy z art. 20 pkt.1 ust. 2 KN. Nauczyciel złożył wniosek o stan nieczynny, a po miesiącu wycofał wniosek i złożył podanie o przejście na emeryturę. Na jakiej podstawie będzie rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron bez odprawy czy z art. 20 z odprawą 6–cio miesięczną.

Z opisu wynika, że dyrektor wręczył w maju nauczycielowi mianowanemu pismo o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z dniem 31 sierpnia. W czasie wypowiedzenia nauczyciel złożył wniosek o przeniesienie w stan nieczynny (z dniem 1 września). Następnie wycofał swój wniosek, który nota bene nie został zmaterializowany. A zatem skuteczne będzie rozwiązanie stosunku pracy z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm) w dniu 31 sierpnia. Wówczas przysługuje nauczycielowi sześciomiesięczna odprawa.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk