Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy jest możliwość by nauczyciel kontraktowy pracował jako pedagog na 14/18, do tego miał etat 18/18 jako nauczyciel informatyki i matematyki? W godzinach pracy nauczyciela realizuje obowiązki pedagoga?

W ramach jednej umowy z tą samą szkołą jest to niemożliwe. Nauczyciel nie może mieć więcej nadgodzin, niż pół etatu. Dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą są również wykluczone wyrokiem Sądu Najwyższego. A zatem możliwa jest sytuacja pełnego etatu jako nauczyciel informatyki i matematyki i ½ etatu (maksymalnie) jako pedagog.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk