Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy dyrektor w skład Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem stażystą ( awans na  stopień nauczyciela kontraktowego) powołuje eksperta?

Skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego określony jest w  art. 9g ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 97, poz. 674 z późn. zm.).W skład tej komisji wchodzą:

  1. (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
  2. przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;
  3. opiekun stażu.

Na tej liście nie ma eksperta, więc dyrektor takiego nie powołuje. Eksperci funkcjonują w komisjach na wyższe stopnie awansu zawodowego.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk