POLAK WIE – ponad 600 000 pytań i finał w Warszawie! 18 styczeń 2017

A TY WIESZ, że możesz wziąć udział w quizie POLAK WIE jeszcze przez kilka dni? Sprawdź swoją wiedzę! Nie ma na co czekać! Rozpoczął się ostatni tydzień zdobywania nagród na www.polakwie.pl!

Czytaj dalej

Uczeń ze "szczyptą autyzmu"


Szczypta autyzmu – w ten sposób niemiecka psycholog Uta Erith charakteryzuje zespół Aspergera, jedną z łagodniejszych odmian autyzmu, którego występowanie osiąga dzisiaj rozmiary epidemii. Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich 20 latach występowanie zaburzeń rozwojowych znajdujących się w spektrum autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. W Europie żyje z tą chorobą 5 mln osób, średnio na 150 osób jedna dotknięta jest tym zaburzeniem. W USA występuje ono jeszcze częściej – u 1 dziecka na 88. W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców.
 Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Moje pytanie dotyczy godziny z Karty Nauczyciela:

1. Czy prowadząc zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy w nauce pracuję 45 czy 60 minut tygodniowo?

2. Czy poza tymi zajęciami mogę odrobić tą godzinę jako 60 minut zajęć opiekuńczo-wychowawczych np. na świetlicy?

3. Czy można do tej godziny z Karty Nauczyciela zaliczyć opiekę na wycieczce lub na szkolnej dyskotece?

4. Czy wszystko to wpisuję w jeden dziennik?

W zasadzie można odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości zawarte w pytaniach jednym zdaniem – jedyną osobą władczą do odpowiedzi na nie jest dyrektor szkoły. To on działa w imieniu pracodawcy, z którym zawarty jest stosunek pracy w szkole.

1) Jeśli zajęcia te wypadają w rytmie pracy szkoły( tzn. pomiędzy lekcjami), to wydaje się uzasadnione nieburzenie tego rytmu i organizowanie zajęć jako 45 – minutowych. W pozostałych przypadkach zajęcia powinny trwać 60 minut – ustawodawca mówi o godzinie, a ta trwa 60 minut.

2) O formach realizacji tej godziny przez nauczyciela decyduje dyrektor.

3) To samo dotyczy pytania 3 – tak, jeśli taką zgodę wyrazi dyrektor.

4) O formach dokumentowania tych godzin również stanowi dyrektor – i to z nim należy te wątpliwości i niejasne kwestie rozwiewać. To czy będzie jeden dziennik, czy też kilka - ma wyłącznie znaczenie wewnętrzne.

Niestety ustawodawca dość lakonicznie opisał wymagania zarówno wobec form realizacji tych godzin jak też i w przypadku dokumentowania tych zajęć.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk