Komentarz do obowiązujących ustaw oświatowych na dzień 1 stycznia 202009 styczeń 2020

Komentarz dotyczy m.in.:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)<o: p></o: p>
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm. w 2019 r. poz. 1818 i 2197)<o: p></o: p>
Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)<o: p></o: p>
Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 534)<o: p></o: p>
Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)<o: p></o: p>

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu niepublicznym muszą też przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności z KRK?

Wymóg przedłożenia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynika z przepisu zawartego w art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm). Z tym, że wymóg ten dotyczy tylko przypadku, w którym nawiązuje się stosunek pracy. Wówczas, zgodnie z cytowanym przepisem, nauczyciel przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy.

A zatem, jeśli podstawą zatrudnienia jest art. 10 Karty Nauczyciela, wówczas taka informacja jest wymagalna. Jeśli natomiast podstawą zatrudnienia jest ustawa Kodeks Pracy – wystarczy oświadczenie kandydata na pracownika o niekaralności.

Wymóg przedłożenia dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego wynika z przepisu zawartego w art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm). Z tym, że wymóg ten dotyczy tylko przypadku, w którym nawiązuje się stosunek pracy. Wówczas, zgodnie z cytowanym przepisem, nauczyciel przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy.

A zatem, jeśli podstawą zatrudnienia jest art. 10 Karty Nauczyciela, wówczas taka informacja jest  wymagalna. Jeśli natomiast podstawą zatrudnienia jest  ustawa Kodeks Pracy – wystarczy oświadczenie kandydata na pracownika o niekaralności.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk