Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy są jakieś przeciwskazania prawne do zmiany podręcznika po pierwszym roku nauki?

Przepis art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku, nr 256, poz.2572 z późn. zm. ) stanowi o prawie nauczyciela do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Przepis ten nie wskazuje czasu, którego ten wybór dotyczy. Oznacza to, że po pierwszym roku nauki nauczyciel może wybrać inny podręcznik, pod warunkiem, że ten inny jest dopuszczony do użytku. Na pewno jednak taka decyzja wymaga uzasadnienia wobec dyrektora szkoły, który jest odpowiedzialny za podanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego (art. 22 a ust.2e).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk