POLAK WIE – ponad 600 000 pytań i finał w Warszawie! 18 styczeń 2017

A TY WIESZ, że możesz wziąć udział w quizie POLAK WIE jeszcze przez kilka dni? Sprawdź swoją wiedzę! Nie ma na co czekać! Rozpoczął się ostatni tydzień zdobywania nagród na www.polakwie.pl!

Czytaj dalej

Uczeń ze "szczyptą autyzmu"


Szczypta autyzmu – w ten sposób niemiecka psycholog Uta Erith charakteryzuje zespół Aspergera, jedną z łagodniejszych odmian autyzmu, którego występowanie osiąga dzisiaj rozmiary epidemii. Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich 20 latach występowanie zaburzeń rozwojowych znajdujących się w spektrum autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. W Europie żyje z tą chorobą 5 mln osób, średnio na 150 osób jedna dotknięta jest tym zaburzeniem. W USA występuje ono jeszcze częściej – u 1 dziecka na 88. W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców.
 Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy teczka na nauczyciela mianowanego powinna zawierać plan oraz sprawozdanie za okres stażu?

Zgodnie z § 9 ust. 2b,c dyrektor szkoły w swoim zaświadczeniu informuje o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego oraz dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W żadnym przepisie rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z póź. zm.) nie jest zapisane, że należy dołączyć plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pani umieściła oba dokumenty. Czasami eksperci chcą je przejrzeć.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk