Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Pracuję w bibliotece szkolnej. W ramach godzin mojej pracy dostaję bezpłatne zastępstwa w klasach. Wszystko byłby ok. gdyby nie to, że tygodniowo pracuję «przy tablicy» 18 godzin - to tyle co nauczyciele mają w etacie. Jak mogę się przed tym bronić? Niedługo będę musiała pracować po 30 godz. zastępstw za ta same pieniądze co przedmiotowcy. Niestety cierpi na tym moja praca?

W polskim systemie oświaty bibliotekarz jest nauczycielem. To oznacza, że podmiotem jego pracy są przede wszystkim uczniowie. Z opisu wnioskuję, że realizuje pani zastępstwa za nieobecnych nauczycieli na wniosek dyrektora i są to głównie zajęcia opiekuńcze. Niestety nierzadko zdarza się w oświatowej rzeczywistości, że dyrektor, w przypadku nieobecności nauczycieli przedmiotowców, angażuje wszystkie możliwe siły i środki, które mają zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. W takim przypadku sięga po nauczycieli świetlicy, nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli pedagogów. Należy mieć nadzieję, że okresy wzmożonej absencji nauczycieli nie są codziennością i szybko wszystko wróci do normy.

Realizacja takich zadań wynika wprost ze statutowych obowiązków nauczyciela, które najczęściej określane są w sposób następujący „realizacja innych zadań, wynikających z bieżących potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora”.

W interesie wszystkich nauczycieli powinno być zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole. Jestem przekonany, że taka praktyka organizacji zajęć w szkole ma charakter wymuszony sytuacją i jest praktyką incydentalną.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk