Mediacje w szkole12 październik 2017

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czytaj dalej

Dziecko z cukrzycą w szkole

Prezentacja do szkolenia rady pedagogicznej


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Czy nauczyciele pracujący w przedszkolu muszą wypracowywać godziny na rzecz ucznia?

Domyślam się, że chodzi o godziny z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, a nauczyciele przedszkola pracują w Zespole szkolno - przedszkolnym. Zapis ten nie dotyczy nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych - oznacza to, że nauczyciele ci nie mają obowiązku realizować zajęć opieki świetlicowej czy zajęć w ramach tzw. godzin dyrektorskich, o których mowa w tym artykule.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk