Wystartował portal programowanie.men.gov.pl19 sierpień 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam zamieszczane będą aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania, na którą chce stawiać resort.
 

Czytaj dalej

Praca z dzieckiem labilnym emocjonalnie


Labilność emocjonalna to łatwość przechodzenia z jednego stanu emocjonalnego w drugi, błyskawiczna zmiana radości na wściekłość lub smutku na ekstazę. Wiąże się z nią chwiejność emocjonalna, łatwe przechodzenie do stanów skrajnych emocjonalnie, szybkie i częste zmiany emocji. Osoba przejawiająca labilność emocjonalną nieadekwatnie reaguje na bodźce. Mogą u niej występować stany lękowe, drażliwość, a także nagłe wybuchy gniewu lub płaczu.Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem języka polskiego oraz bibliotekarzem. W bieżącym roku szkolnym pracuję w bibliotece w wymiarze 30 godzin i jako nauczyciel języka polskiego w wymiarze 8 godzin. Zatrudniona jestem na etacie bibliotekarza. Jak i na jakiej podstawie powinnam mieć zapłacone za 8 ponadwymiarowych godzin, w czasie których pracuję jako nauczyciel języka polskiego?

Informacje o sposobie obliczania pensum dydaktycznego dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, o których Pani pisze reguluje Regulamin organu prowadzącego, na podstawie delegacji art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r nr 97, poz.674 z późn. zm.). A zatem należy dotrzeć do uchwały Rady Gminy (Powiatu) w tej sprawie.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk