Świetlica, którą lubią dzieci06 wrzesień 2018

 Praca w świetlicy szkolnej czasem bywa postrzegana przez nauczycieli jako nieatrakcyjna forma pracy zawodowej z uczniami. Niektórzy z nich traktują ją nawet jak «zesłanie». Rodzice, którzy zapisują pociechy do świetlicy szkolnej patrzą krytycznym okiem na miejsce, w którym ich dzieci spędzają czas po skończonych zajęciach lekcyjnych, licząc, że mogą one w świetlicy odpocząć, odrobić lekcje, zjeść obiad i aktywnie spędzić czas w oczekiwaniu na powrót do domu. Miejmy świadomość, że w świetlicy przebywają w większości małe dzieci i okres ich dziennego pobytu znacznie się wydłużył. Ma na to wpływ rzeczywistość, w której rodzice coraz dłużej pracują, swoje potomstwo zostawiając w szkolnej świetlicy dłużej niżby chcieli, powierzając je wykwalifikowanej kadrze wychowawców świetlicy.

Czytaj dalej

Gimnastyka mózgu - uważne jedzenie

Nieodłącznym punktem programu niemalże każdej wycieczki szkolnej jest przerwa w McDonaldzie. Dzieci wbiegają do restauracji, zamawiają hamburgery, zbierają punkty, karty lub zabawki. Przy okazji jest dużo zamieszania i hałasu. Część z nas rodziców lub nauczycieli zastanawia się jak to możliwe, że dzieci uwielbiają takie jedzenie. Zdarza się, że podejmuję wyzwanie — przekonać moich podopiecznych do zdrowej diety. Próbuję dyskutować na temat fast foodów. Czasami słuchają z zaciekawieniem tego w jaki sposób organizm uzależnia się od cukru i że pieczywo do hamburgerów zawiera go mnóstwo, więc jest to zwykłe uzależnienie. Wystarczy jednak, że na horyzoncie pojawi się kolejna restauracja, a moi rozmówcy pędzą zamówić bardzo niezdrowe jedzenie w rozmiarze XXL. My dorośli również traktujemy jedzenie jak prozaiczną czynność. Większość z nas nie pamięta co jadła na śniadanie. Pochłaniamy cokolwiek w biegu nie pamiętając, że od tego zależy nasze życie. Tymczasem posiłki są doskonałą okazją do ćwiczeń uważności. 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Mam pytanie dotyczące zasiłku na zagospodarowanie. Od 12.10.2006r do 11.01.2009r pracowałam w biurze na pełen etat. W czasie od 01.X.2006r do 30.11.2008r studiowałam pedagogikę. Staż w przedszkolu zaczęłam od 1.09.2009r do 31.05.2010r i stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 30.06.2010r. A od 01.09.2010r przeniosłam się do szkoły i pracuję jako nauczyciel. Proszę mi powiedzieć czy w mojej sytuacji należy mi się zasiłek?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nauczyciel który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na swój wniosek, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów, lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Jeśli nauczyciel kontraktowy spełnia wszelkie przesłanki wynikające z KN dotyczące:

  • uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole,
  • posiadania wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska,
  • złożenia wniosku,

należy mu przyznać zasiłek na zagospodarowanie.

Warunkiem otrzymania zasiłku na zagospodarowanie jest, aby praca podejmowana przez nauczyciela w szkole była jego pierwszą pracą zawodową w życiu. Prawo do zasiłku nie przysługuje nauczycielowi, który przed zatrudnieniem w szkole wykonywał inną pracę na podstawie stosunku pracy. Należy jednak zauważyć, że nie uwzględnia się w tym przypadku pracy wykonywanej w okresie studiów, lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Zasiłek powinien natomiast zostać wypłacony nauczycielowi, który wcześniej świadczył pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Wobec powyższego w opisywanym przypadku nauczycielowi nie przysługuje  zasiłek na zagospodarowanie.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk