ADHD NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

Diagnoza, wsparcie i ćwiczenia dla nauczycieli

Cena: 49,00 zł

„ADHD nadpobudliwość psychoruchowa. Diagnoza, wsparcie i ćwiczenia dla nauczycieli” to niezbędne narzędzie dla każdego nauczyciela i wychowawcy, którzy codziennie stają przed wyzwaniami pracy z dziećmi z ADHD. Przepełniony praktycznymi wskazówkami, przykładami oraz sprawdzonymi metodami, stanowi kompleksowy przewodnik po zagadnieniach związanych z nadpobudliwością psychoruchową.

Dlaczego warto?

1. Zrozumienie ADHD: Dzięki szczegółowemu omówieniu terminologii, diagnozy i objawów ADHD, zyskasz solidną wiedzę teoretyczną, która pomoże Ci lepiej rozumieć swoich uczniów.

2. Praktyczne wsparcie: E-book zawiera konkretne strategie i metody pracy z dziećmi z ADHD w placówkach edukacyjnych, które można natychmiast wdrożyć w codziennej praktyce.

3. Wsparcie dla rodziny: Oprócz porad dla nauczycieli, publikacja oferuje także cenne wskazówki dla rodziców, co pozwala na lepszą współpracę i zrozumienie między domem a szkołą.

4. Ćwiczenia: Specjalnie opracowane ćwiczenia pomagają w rozwijaniu umiejętności dzieci z ADHD, poprawiając ich koncentrację, planowanie działań i kontrolę nad emocjami.

5. Kompleksowy przegląd: Publikacja obejmuje wszystkie kluczowe aspekty ADHD, od terminologii i diagnozy, przez objawy i typy, aż po praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i wspierania ich w środowisku rodzinnym.

Patroni

Z publikacji dowiesz się: 

  • Jakie kroki i procedury są niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia diagnozy, w tym wywiady, obserwacje i testy.
  • Jakie są objawy nadpobudliwości, deficytu uwagi i impulsywności oraz jakie znaczenie ma ich wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka?
  • Jaka jest charakterystyka różnych typów ADHD, w tym typ nadpobudliwy, typ z deficytem uwagi oraz typ mieszany.
  • Jakie strategie i metody pracy warto zastosować w szkole i przedszkolu, uwzględniające potrzeby i specyfikę dzieci z ADHD?
  • Jak wspierać dziecko w domu, aby mogło lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami?
  • Jak prowadzić systematyczne obserwacje w różnych kontekstach, aby lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania dziecka?
  • Jakie znaczenie ma konsultacja z różnymi specjalistami (np. pediatrą, neurologiem, psychologiem, pedagogiem) i zintegrowane podejście do diagnozy?
  • Jak przygotować i wdrożyć efektywne plany terapii, uwzględniające zarówno działania w domu, jak i w szkole, oraz kiedy rozważać farmakoterapię?
  • Jakie zabawy ruchowe, ćwiczenia stymulujące układ proprioceptywny, ćwiczenia stymulujące zmysł dotyku oraz zabawy rozwijające koncentrację stosować, dostosowując je do potrzeb i możliwości dziecka?