Zdrowie psychiczne w szkole. Ankieta dla szkół podstawowych

Ankieta dla szkół podstawowych

Autor

Cena: 19,90 zł

W szkołach coraz większy nacisk kładzie się na dbałość o zdrowie psychiczne uczniów i jest to dobra zmiana! Zaczynamy rozumieć, że bez dobrego samopoczucia i zdrowia dziecka nauczanie będzie dużo trudniejsze. Dlatego proponujemy nasz pakiet „Zdrowie psychiczne w szkole” dla szkół podstawowych, dzięki którym jeszcze lepiej możesz monitorować zjawiska dziejące się wśród uczniów i wpływające na ich psychikę. Pakiet składa się ze specjalnie przygotowanych profesjonalnych arkuszy, formularzy i ankiet, dzięki którym z łatwością nawiążesz bliższy kontakt z grupą, a także zdiagnozujesz ewentualne problemy, z którymi mierzą się uczniowie. Ankiety oraz arkusze są gotowe do użycia. Przesyłamy je w formacie e-zip, który jest formatem ekologicznym i pozwalającym na zmniejszanie śladu węglowego. Wpływa także na szybkość dostawy.

Patroni

Dzięki pakietowi „Zdrowie psychiczne w szkole” dowiesz się:

• Jak uczniowie czują się po trudnym przejściu z klasy III do IV? Co sprawia im trudność i czy są sprawy, które ich przerastają? Czy czują, że mają wsparcie w swoich problemach?

• Czy uczniowie klas III boją się zmiany związanej z przejściem do klasy IV? Co nurtuje ich najbardziej? Jakich zmian się obawiają?

• Co uczniowie myślą o swojej rodzinie? Czy dobrze się w niej czują? Jak wypada ona, według nich, na tle innych rodzin?

• Jakie problemy uczniowie napotykają w swoich rodzinach? Jak w tych rodzinach podchodzi się do rozwiązywania problemów?

• Jakie warunki materialne panują w rodzinach uczniów?

• Jak powinna wyglądać ankieta, dzięki której dowiesz się, z jakimi problemami mierzą się aktualnie uczniowie?

• W jaki sposób „zmierzyć” umiejętności ucznia w wieku 6-10 lat?

Publikacja zawiera ankiety, arkusze i listy, niezbędne do wstępnego diagnozowania środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego uczniów szkół podstawowych. Jest to pozycja przydatna dla każdego szkolnego pedagoga i wychowawcy, który chce lepiej zrozumieć swoich uczniów.