Darmowe

Jak zaprojektować przestrzeń rozwojową w szkole dla ucznia z ADHD?

Dzieci z ADHD mimo wspólnej diagnozy zaburzenia nie zachowują się w taki sam sposób. Ich osobowość i charakter mogą wpływać na ich nadruchliwość oraz inne objawy, które towarzyszą ADHD. Istotne jest zatem, by uwzględnić ich indywidualne potrzeby.

Niniejszy fragment e-booka podpowiada, w jaki sposób nauczyciel może wprowadzić strategie radzenia sobie z nadruchliwością ucznia, jego impulsywnością lub zaburzeniami koncentracji. Dzięki temu uczeń będzie miał większą możliwość kontroli samego siebie, a nauczyciel będzie mógł wykorzystać potencjał dziecka w procesie edukacji i prowadzić zajęcia w sposób planowany.  

Fragment pochodzi z publikacji: Uczeń z ADHD w szkole. Jak projektować przestrzeń rozwojową mózgów nieneurotypowych, która znajduje się w zasobach naszej księgarni. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się: 

  • Jakie zasady pracy z uczniem z ADHD należy uwzględnić podczas zajęć? 
  • Jakie cechy powinien przejawiać dobry nauczyciel uczniów z ADHD?
  • Jak zagospodarować i ukierunkować nadmierną aktywności dziecka do działań związanych z edukacją?
  • Jak reagować, gdy dziecko jest zbyt impulsywne?
  • Jak pobudzać zapamiętywanie i koncentrację ucznia z ADHD?
  • Jak powinna wyglądać przestrzeń klasowa, by sprzyjać nauce dziecka z ADHD?
  • Jak zachować i egzekwować dyscyplinę w klasie?
  • W jaki sposób motywować dziecko do nauki i angażowania się w zajęcia lekcyjne? 

Prezentowany fragment jest ciekawym instruktażem dla nauczyciela, który w swojej klasie ma ucznia z ADHD. Pedagog powinien pamiętać, że istotne jest nie tylko płynne przeprowadzenie lekcji, ale zapewnienie wszystkim uczniom takiego samego komfortu nauczania. Dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi nie są w stanie zapanować nad swoimi działaniami (objawami) samoistnie – wymagają pomocy osoby, która odpowiednio nimi pokieruje. Dzięki informacjom i konkretnym wskazówkom, nauczyciel może elastycznie dostosować sposób nauczania i prowadzenia lekcji do potrzeb ucznia, jednocześnie dbając o niezakłócanie porządku nauki pozostałych uczniów w klasie. 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem: "Twój partner ma ADHD - co robić?"