Uczeń z ADHD w szkole

Jak projektować przestrzeń rozwojową mózgów nieneurotypowych

Cena: 49,00 zł

Zaburzona koncentracja, nadmierna ruchliwość i impulsywność sprawiają, że dzieci z ADHD muszą mierzyć się z licznymi wyzwaniami w środowisku szkolnym. Nadążanie za obszernym materiałem, a także zróżnicowane warunki placówek szkolnych nie zawsze sprzyjają zaspokojeniu wszystkich potrzeb edukacyjnych ucznia z ADHD. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe.

Niniejsza pozycja stanowi pomoc dla nauczycieli i pedagogów, którzy dzięki odpowiedniemu podejściu oraz działaniu będą mogli stworzyć sprzyjającą przestrzeń dla holistycznego rozwoju ucznia z ADHD. Opracowanie zawiera karty pracy i scenariusze zadań, które mają na celu w atrakcyjny sposób pomóc dziecku przezwyciężyć trudności wynikające z nadpobudliwości psychoruchowej.

Całość jest uzupełnieniem serii i towarzyszy pozycji: Uczeń z autyzmem w szkole. Jak projektować przestrzeń rozwojową mózgów nieneurotypowych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Czym jest ADHD?

Jakie wyróżniamy kryteria diagnostyczne ADHD?

Jakie objawy świadczą o ADHD?

Jakie są potrzeby uczniów z ADHD?

Jakie zasady pracy z dzieckiem z ADHD warto uwzględnić podczas lekcji?

Jak dostosować wymagania edukacyjne do ucznia z ADHD?

Jakie prace domowe zadawać uczniom z ADHD?

W jaki sposób aktywnie angażować ucznia z ADHD podczas zajęć?

Jak zaaranżować przestrzeń klasową, by sprzyjała koncentracji ucznia z ADHD?

Jak korzystać ze scenariuszy zajęć, by lekcje były ciekawe i dostosowane do potrzeb dziecka?

Opracowanie świetnie podkreśla, że uczniów z ADHD nie należy traktować szablonowo czy stereotypowo. Wyróżnia podtypy nadpobudliwości psychoruchowej i wskazuje jakie objawy im towarzyszą. Dzięki temu pedagog będzie mógł lepiej dopasować swoją metodykę działania i pracy do indywidualnych (oraz faktycznych) potrzeb ucznia.

Oprócz tego zawarte w pozycji wskazówki poszerzą światopogląd i wiedzę pedagoga na temat ADHD, co przełoży się na sprawniejszą organizację pracy, dzięki czemu łatwiej mu będzie realizować cały program edukacyjny, bez zbędnych zakłóceń ze strony uczniów z nadpobudliwością psychoruchową.

Potrzebujesz wskazówek dotyczących życia z partnerem z ADHD? Nasz artykuł: "Twój partner ma ADHD - co robić?" jest do Twojej dyspozycji!