Scenariusze zajęć dla uczniów z zespołem Aspergera

Cena: 49,00 zł

W jaki sposób pomóc dziecku z Zespołem Aspergera w codziennym funkcjonowaniu? Nasza książka jest prostą odpowiedzią na to pytanie. Znajdziesz w niej scenariusze zajęć, które ułatwią komunikację, pomogą w rozpoznawaniu emocji, a także pokażą uświadomią uczniowi tkwiące w nim możliwości.

Scenariusze przeznaczone są do zajęć grupowych. Ćwiczenia skonstruowane są w taki sposób, by pobudzać naturalną ciekawość każdego ucznia i wykorzystywać jego zasoby w celu zdobycia kolejnych. Zadania mają charakter dydaktyczny, czyli wyrównują niedostatki wiedzy, a także terapeutyczny, co oznacza, że pomagają uczniowi poradzić sobie z objawami Zespołu Aspergera.

Pozycja omawia także zmiany w nazewnictwie spektrum autyzmu w nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń ICD-11, dzięki czemu możemy być na bieżąco z nowymi formami pomocy.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób doskonalić u uczniów umiejętność uważnego słuchania?
  • Co robić, by efektywnie ćwiczyć procesy myślowe, takie jak kojarzenie, wnioskowanie, myślenie logiczne, pamięć świeżą i koncentrację uwagi?
  • Za pomocą jakich ćwiczeń zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości?
  • W jaki sposób stymulować funkcje poznawcze uczniów z Zespołem Aspergera?
  • Jak stwarzać sytuacje sprzyjające aktywizacji myślenia?
  • Co robić, by kształtować umiejętność wyrażania uczuć w rozmaitych formach ekspresji?
  • Jak przedstawić dzieciom z Zespołem Aspergera charakterystyczne cechy dotyczące zimy?

W teczce pracy znajdziesz 10 scenariuszy zajęć: 3 scenariusze dla uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej, 4 dla klas IV-VIII i 3 scenariusze dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom uczeń będzie mógł nabyć takie umiejętności jak witanie się i żegnanie z innymi, rozwinie swoje słownictwo i koordynację wzrokowo-ruchową, poszerzy swoje doświadczenia plastyczne, usprawni myślenie przyczynowo-skutkowe oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem i stopniowo będzie wydłużać czas koncentracji uwagi.