Scenariusze lekcji wychowawczych

Cena: 59,90 zł

W książce autorstwa Magdaleny Goetz znajdziesz 10 autorskich scenariuszy zawierających praktyczne zalecenia i wskazówki, które pozwolą lepiej przygotować się do poprowadzenia lekcji oraz wprowadzić uczniów w tematykę zajęć.

Dzięki tej pozycji lekcja wychowawcza przestanie się kojarzyć Twoim uczniom jedynie z rozliczaniem nieobecności i „gaszeniem pożarów” w postaci sytuacji problemowych.

Ciekawe i odpowiednio dobrane zajęcia zintegrują uczniów, pozwolą im poznać siebie samych, dowiedzieć się prawdy o sobie, a co za tym idzie, przejąć kontrolę nad swoją przyszłością. Nauczyciel zaś łatwiej zdiagnozuje problemy pojawiające się w jego grupie.

Lekcja wychowawcza wcale nie musi być nudna, a wręcz nie powinna! Zaproponowane lekcje zaktywizują uczniów, sprawią, że zaangażują się oni w zmianę atmosfery panującej w grupie rówieśniczej, a także rozwiną skrzydła w swojej dziedzinie.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób prowadzić ciekawe, niestandardowe lekcje wychowawcze na takie tematy jak m.in.: „Nasze emocje i uczucia”, „Portale społecznościowe w naszym życiu”, „Trudna sztuka skutecznej autoprezentacji”, „Mechanizmy powstawania uzależnień”?
  • Jakie propozycje ćwiczeń i scenek możesz wykorzystać podczas zajęć, celem uzupełnienia realizowanych tematów?
  • W jaki sposób ulotki mogą przyczynić się do utrwalenia treści omawianych podczas lekcji?
  • Jakie praktyczne zalecenia i wskazówki pozwolą lepiej przygotować się do poprowadzenia lekcji oraz wprowadzić uczniów w tematykę zajęć?
  • Jak zastosować praktyczne narzędzia do przeprowadzenia lekcji wychowawczych na praktyczne, dostosowane do współczesnych realiów tematy, takie jak rozsądne korzystanie z portali internetowych, efektywne wyszukiwanie treści w internecie, skuteczna autoprezentacja?
  • Za pomocą jakich metod zaangażować uczniów w lekcję wychowawczą oraz zachęcić ich do dyskusji na poruszane w jej trakcie tematy?
  • Jak efektywnie wykorzystać czas zaplanowany na godziny wychowawcze?

Publikacja zawiera 10 scenariuszy zajęć. Każdy scenariusz zajęć jest tu dokładnie omówiony – przedstawione są także proponowane metody pracy oraz potrzebne pomoce dydaktyczne.