Problemy wychowawcze w przedszkolu

Dziecko uzdolnione. Zaburzenia SI. Dziecko niecierpliwe. Nadpobudliwość psychoruchowa. Zachowania agresywne

Autor

 

Publikacja zawiera praktyczne analizy przypadków, materiały informacyjne dla rodziców, sprawdzone scenariusze zajęć, wskazówki dla nauczycieli i personelu pomocniczego

Pobierz bezpłatnie
Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak możesz twórczo i efektywnie pracować z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze?
  • W jaki sposób pracować z dzieckiem utalentowanym?
  • Jakie są sposoby pracy z dzieckiem niecierpliwym?
  • Jak należy pracować z dzieckiem z zaburzeniami SI, z nadpobudliwością psychoruchową czy agresywnymi zachowaniami?