Darmowe

Problemy wychowawcze w przedszkolu

Dziecko uzdolnione. Zaburzenia SI. Dziecko niecierpliwe. Nadpobudliwość psychoruchowa. Zachowania agresywne

Autor

Dostęp do treści, tylko dla zalogowanych użytkowników

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Zaloguj się

Rola opiekuna/nauczyciela przedszkolnego nie zawsze jest prosta. Grupa składa się z wielu dzieci o różnych osobowościach. Na dodatek wiek przedszkolny to etap, w którym dzieci rozwijają swoje talenty, umiejętności, ale także emocje. Bywa tak, że nie potrafią ich prawidłowo wyrazić lub zinterpretować. W takich przypadkach może dochodzić do trudnych sytuacji, napadów złości lub agresji. 

Opracowanie zawiera liczne wskazówki jak zapanować nad przedszkolakiem, by prawidłowo funkcjonował pod kątem społecznym oraz by pomóc mu w kontrolowaniu własnych emocji. Prócz tego książka zawiera informację z zakresu problemów sensorycznych i nadruchliwości dzieci. Ankiety dla rodziców mogą pomóc w lepszym zdefiniowaniu problemów czy kłopotów dziecka, a następnie w opracowaniu schematu wspomagającego.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak możesz twórczo i efektywnie pracować z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze?
  • W jaki sposób pracować z dzieckiem utalentowanym?
  • Jakie są sposoby pracy z dzieckiem niecierpliwym?
  • Jak należy pracować z dzieckiem z zaburzeniami SI, z nadpobudliwością psychoruchową czy agresywnymi zachowaniami?
  • Jak okazywać cierpliwość niecierpliwemu przedszkolakowi?
  • Jak nauczyć dzieci wyrażać i kontrolować emocje, by nie zaburzały schematu wychowawczego?
  • Jak współpracować z rodzicami, by zapanować nad trudnym przedszkolakiem?

Mimo że poradnik jest skierowany do opiekunów grup przedszkolnych, stanie się praktyczną pomocą dla rodziców. Szczególnie jeśli pociecha wykazuje napodobudliwość ruchową, emocjonalną lub zaburzenia sensoryczne. Odpowiednie podejście do dziecka, które dopiero rozwija swoje emocjonalne i ruchowe postrzeganie świata, może być kluczem do jego skupienia, koncentracji i efektywnego przyswajania wiedzy. Prócz tego będzie świadome swoich potrzeb i będzie wiedziało, jak najlepiej je egzekwować, bez naruszania zasad i norm społecznych lub wychowawczych, wyznaczonych przez rodziców.