Sposoby na trudne zachowania uczniów

Utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych

Cena: 49,90 zł

Utrzymanie dyscypliny w klasie nie zawsze jest proste. Buntownicze zachowanie, wulgarny język czy niedostosowanie społeczne to tylko niektóre z wyzwań wychowawczych, z jakimi muszą radzić sobie nauczyciele. Książka została przegotowana z myślą o nich, aby pomóc im wywiązać się ze swojej roli jak najlepiej i sprostać wyzwaniom. Prócz ogólnych wskazówek, opracowanie zawiera scenariusze zajęć oraz scenariusze spotkań z problematycznym uczniem. Mają one na celu zdefiniować główny problem wychowanka oraz wskazać mu prawidłowe wzorce zachowań. 

Nie zapomniano także o samym nauczycielu, dla którego przewidziano ankietę własnych zachowań i reakcji na nieprawidłowe zachowanie podopiecznych. Dzięki niej nauczyciel może dokonać samoanalizy i doskonalić swoje metody wychowawcze. 

By ułatwić współpracę nauczyciel-uczeń-rodzic, w książce znajdziemy „kontrakt”, w którym  każda ze stron zobowiązuje się do realizacji poszczególnych celów i określa czas na ich osiągnięcie. To motywujące działanie może przyczynić się do lepszych efektów wychowawczych, behawioralnych i edukacyjnych ucznia oraz ułatwić wychowawcy prowadzenie zajęć lekcyjnych.   

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i kształtować kulturę osobistą uczniów?
  • Jak zawierać kontrakty w klasie?
  • Jakie sposoby praktykować na trudne zachowania uczniów?
  • W jaki sposób wykorzystać scenariusze zajęć wychowawczych?
  • W jaki sposób wykorzystać scenariusze spotkań indywidualnych z uczniami?
  • W jaki sposób praktykować arkusze obserwacji i ankiety dla uczniów?
  • W jaki sposób wykorzystać scenariusze zajęć warsztatowych i spotkań interwencyjnych?
  • W jaki sposób wykorzystać narzędzia do autoanalizy?
  • Jak praktykować wzory i przykłady kontraktów klasowych/indywidualnych?

Opracowanie zawiera 13 arkuszy pracy z uczniem, uwzględniając ankiety, scenariusze i kontrakty. Każdy z nich jest szczegółowo rozbudowany i skupia się na poszczególnych elementach nieprawidłowego zachowania tj. wagarowania, wulgarnej mowy, niesubordynacji i wielu innych. Kwestionariusze uwypuklają możliwości nawiązania dobrych relacji z uczniem, prawidłowej komunikacji oraz określają czas trwania lekcji warsztatowej. Ułatwiają obserwację postępów ucznia poprzez wdrożenie systemu punktacyjnego.