Psychoedukacja Asertywność. Stres. Emocje. Samoocena. Komunikacja interpersonalna.

Cena: 49,90 zł

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom z zakresu psychoedukacji. Każdy blok tematyczny składa się z krótkiej części teoretycznej, jak również ćwiczeń i kart pracy do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami szkoły podstawowej, a także gimnazjum.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób realizować zagadnienia z zakresu psychoedukacji?
  • Jakie ćwiczenia i karty pracy możesz wykorzystać w codziennej pracy z uczniami szkoły podstawowej, a także gimnazjum?
  • W jaki sposób możesz urozmaicić swoją codzienną pracę z uczniami szkoły podstawowej, a także gimnazjum?
  • Jakie metody i techniki przyczynią sią do utrwalenia przekazywanej teorii?
  • W jaki sposób pomóc zrozumieć uczniom przeżywane przez nich emocje?
  • Jakie sposoby radzenie sobie z emocjami możesz zaproponować uczniom?
  • Jakie narzędzia i pomoc realizować podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i psychoedukacyjnych?
  • Za pomocą jakich metod i technik realizować komunikację interpersonalną?
  • Jakimi metodami i technikami rozwijać asertywność u dzieci?
  • Jakimi metodami i technikami przeciwdziałać stresowi i negatywnym emocjom u dzieci?