Kamila Olga Stępień-Rejszel

Autorka wielu treningów i warsztatów z zakresu opieki nad dzieckiem, rozwoju osobistego
rodzica, efektywnej komunikacji oraz psychologii; członkini Polskiego Stowarzyszenia Pedagogicznego
oraz Polskiego Stowarzyszenia Suicydologicznego.