Problemy i wyzwania wychowawcze XXI wieku

Metody pracy z uczniem m.in. agresywnym, uzależnionym od gier czy zażywającym środki odurzające

Cena: 49,90 zł

W książce znajdziesz wskazówki do pracy z uczniami agresywnymi, stosującymi przemoc fizyczną i psychiczną, a także uzależnionymi od gier i zażywającymi środki odurzające.

Kolejne tysiąclecie przynosi nowe zagrożenia, mimo że nie uporaliśmy się jeszcze z poprzednimi. Nie ma się co łudzić, że nie zetkniemy się z nimi podczas pracy w szkole – nawet jeśli pracujemy w środowisku cieszącym się dobrą opinią i renomą. Udawanie, że problemu nie ma, może sprawić, że gdy będziemy musieli spojrzeć mu w oczy, będzie już za późno, by zastosować łagodne i nieinwazyjne rozwiązania.

Dzięki publikacji uzyskasz dostęp do praktycznych rozwiązań dla wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych. Dowiesz się, jak rozpoznać zagrożenie i jakie środki zastosować, by realnie i wspólnie z uczniami uporać się z napotkanym problemem.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody stosować w pracy z uczniami agresywnymi stosującymi przemoc fizyczną i psychiczną?
  • Jak tworzyć szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy?
  • W jaki sposób rozpoznawać zachowania narkotykowe w szkole?
  • Czym naprawdę są dopalacze wraz z wykazem najbardziej popularnych dopalaczy syntetycznych?
  • Jaki jest wpływ komputera i Internetu - zalety oraz zagrożenia?
  • Jak reagować, żeby nie zaszkodzić w sprawie samookaleczenia dzieci i młodzieży?
  • Jakie są praktyczne rozwiązania dla wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych?
  • W jaki sposób stosować sprawdzone rozwiązania, przetestowane w praktyce w szkołach i konkretnych klasach?
  • Jak ułatwić i urozmaicić sobie pracę w ciągu całego roku szkolnego za pomocą gotowych materiałów do pracy oraz scenariuszy?

W książce znajdziesz także różne sposoby podejścia do radzenia sobie z agresją w szkole, wykaz instytucji oferujących wsparcie w sytuacji wystąpienia przemocy rówieśniczej, arkusze i załączniki, które mogą być pomocne podczas zapobiegania sytuacjom problemowym, studium przypadków związanych z młodzieżą na dopalaczach i proponowaną strategię postępowania.