Problemy i wyzwania wychowawcze XXI wieku

Metody pracy z uczniem m.in. agresywnym, uzależnionym od gier czy zażywającym środki odurzające

Cena: 49,90 zł

Wskazówki do pracy z uczniami agresywnymi stosującymi przemoc fizyczną i psychiczną.
Dzięki publikacji uzyskasz dostęp do praktycznych rozwiązań dla wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody stosować w pracy z uczniami agresywnymi stosującymi przemoc fizyczną i psychiczną?
  • Jak tworzyć szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy?
  • W jaki sposób rozpoznawać zachowania narkotykowe w szkole?
  • Czym naprawdę są dopalacze wraz z wykazem najbardziej popularnych dopalaczy syntetycznych?
  • Jaki jest wpływ komputera i Internetu- zalety oraz zagrożenia?
  • Jak reagować, żeby nie zaszkodzić w sprawie samookaleczenia dzieci i młodzieży?
  • Jakie są praktyczne rozwiązania dla wychowawców klas oraz pedagogów szkolnych?
  • W jaki sposób stosować sprawdzone rozwiązania, przetestowane w praktyce w szkołach i konkretnych klasach?
  • Jak ułatwić i urozmaicić sobie pracę w ciągu całego roku szkolnego za pomocą gotowych materiałów do pracy oraz scenariuszy?