Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właścicielka firmy edukacyjno-konsultacyjnej Win Your Life. W życiu zawodowym oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i ich rodzinami oraz dba o rozwój osobisty i zawodowy terapeutów i nauczycieli.