Karolina Appelt

Redaktor merytoryczna czasopisma „Małe Charaktery”. Psycholog z misją wspierania rodziców w wychowywaniu kompetentnych psychospołecznie dzieci. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.