Dzieci i tematy okołowojenne

Cena: 29,00 zł

Wojna w Ukrainie, dziejąca się tak blisko, wprowadziła nas w stan zaniepokojenia i ogromnych zmian. Nie dało się tego ukryć przed dziećmi.

Jak odpowiedzieć na pytania dzieci dotyczące wojny? Czy da się w spokojny i wyważony sposób wprowadzić dzieci w tak brutalną tematykę?

Publikacja pokazuje, jak w sposób łagodny, za pomocą ciekawych i niebanalnych scenariuszy zajęć, uwrażliwiać dzieci, a jednocześnie uspokajać i pokazywać, jaka siła w nich drzemie. Trudny temat wojny może stać się pretekstem do nauki solidarności grupowej, szacunku do drugiego człowieka i kształtowania postaw pomocy.

Taką tematykę inaczej podejmuje się z każdą grupą wiekową, dlatego też w książce znajdziemy propozycję odrębnych scenariuszy dla dzieci w różnym wieku. Scenariusze zajęć są dokładnie omówione, a nawet zawierają alternatywne ścieżki.

Patroni

W publikacji znajdziesz odpowiedź na pytania:

• W jaki sposób rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, dotyczące wojny?

• Co zrobić, by dzieci czuły się bezpieczne w nowej rzeczywistości, którą przeżywamy od 24 lutego?

• W jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym, które często nie zadają jeszcze pytań, przeżywają swoje zaniepokojenie?

• W jaki sposób wspierać umiejętności interpersonalne i intrapersonalne dziecka?

• Co możemy zrobić, by wzbudzić radość z poczucia we wspólnocie (klasa, grupa rówieśnicza)?

• Jakie książki i publikacje nadają się do tego, by przedstawić je dzieciom podczas poruszania tematów okołowojennych?

• W jaki sposób uczyć dzieci umiejętności nazywania swoich emocji oraz odczuć?

• Co zrobić, by kształtować w uczniach postawy empatii i wdzięczności?

• W jaki sposób wprowadzać dzieci w tematykę multikulturowości?

• Jeśli dzieci chcą pomóc swoim kolegom z krajów objętych wojną, jak wskazać im właściwe kierunki działania, odpowiednie do wieku?

Broszura zawiera 9 treściwych, dostosowanych i wartościowych scenariuszy, po 3 dla każdej grupy wiekowej: wiek przedszkolny, dla uczniów wieku wczesnoszkolnego i dla uczniów klasy IV-VIII.