Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów

Materiały do profilaktyki, diagnozy i interwencji dla nauczycieli wychowawców i pedagogów

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Kompleksowe porady specjalistów i praktyków - psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli wychowawców umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób prawidłowo diagnozować i rozwiązywać problemy i trudności uczniów?
  • W jaki sposób realizować efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami?
  • Za pomocą jakich metod i technik szybko i trafnie rozpoznawać problemy wychowawcze i psychologiczne uczniów i stosować pozyskaną wiedzę w praktyce?
  • Za pomocą jakich narzędzi i wytycznych rozwiązywać trudności wychowawcze i psychologiczne uczniów wraz z procedurami postępowania i wzorcową dokumentacją poświadczającą proces pracy z uczniem?
  • W jaki sposób wykorzystywać autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczenia do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami?
  • W jaki sposób nauczyć się rozpoznawać tzw. nowe uzależnienia, związane z nałogowym regulowaniem emocji przez nadużywanie różnych form uczestnictwa w świecie online?
  • Jakie metody wczesnej diagnozy i wsparcia dziecka realizować w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych?
  • Na co zwracać szczególną uwagę w kontekście zaburzeń nastroju i depresji, w tym depresji utajonej oraz w przypadku ucznia osamotnionego?
  • Jakie sprawdzone metody mediacji stosować, które mogą okazać się przydatne w sytuacji konfliktu społecznego w klasie?
  • Za pomocą jakich metod przeprowadzić interwencję na wypadek niskiego poczucia bezpieczeństwa w szkole?