Promocja

Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów

Materiały do profilaktyki, diagnozy i interwencji dla nauczycieli wychowawców i pedagogów

Cena: 49,90 zł 108,90 zł

Uzależnienia, depresja, przygnębienie, zaburzenia lękowe i wiele innych dolegliwości psychicznych nie są jedynie problemami dorosłych. Statystyki zatrważająco biją na alarm, że powyższe problemy dotykają coraz młodszych dzieci. Odpowiednie dostrzeżenie zagrożeń i szybka interwencja są kluczem do niezbędnej pomocy. Książka zawiera szereg informacji, wskazówek i porad dla nauczycieli, którzy niejednokrotnie jako pierwsze osoby mogą dostrzec zaburzenia psychiczno-emocjonalne dziecka. Prawidłowa reakcja i wsparcie nie tylko może uchronić przed pogłębianiem się dolegliwości, ale dać odpowiednią motywację do walki z trudnościami, co poskutkuje zdrowym i silnym startem w dorosłość. 

Opracowanie zwraca uwagę na analizy i wnioski specjalistów psychologów, pedagogów i terapeutów, dzięki czemu można podjąć trafne i skuteczne działania na rzecz współpracy z rodzicami ucznia i innymi nauczycielami. Konkretne rady wspomogą trafną diagnozę i genezę problemów ucznia, a to przyczyni się do łatwiejszego wyeliminowania czynników pogarszających samopoczucie psychiczne. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • W jaki sposób prawidłowo diagnozować i rozwiązywać problemy i trudności uczniów?
 • W jaki sposób realizować efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami?
 • Za pomocą jakich metod i technik szybko i trafnie rozpoznawać problemy wychowawcze i psychologiczne uczniów i stosować pozyskaną wiedzę w praktyce?
 • Za pomocą jakich narzędzi i wytycznych rozwiązywać trudności wychowawcze i psychologiczne uczniów wraz z procedurami postępowania i wzorcową dokumentacją poświadczającą proces pracy z uczniem?
 • W jaki sposób wykorzystywać autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczenia do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami?
 • W jaki sposób nauczyć się rozpoznawać tzw. nowe uzależnienia, związane z nałogowym regulowaniem emocji przez nadużywanie różnych form uczestnictwa w świecie online?
 • Jakie metody wczesnej diagnozy i wsparcia dziecka realizować w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych?
 • Na co zwracać szczególną uwagę w kontekście zaburzeń nastroju i depresji, w tym depresji utajonej oraz w przypadku ucznia osamotnionego?
 • Jakie sprawdzone metody mediacji stosować, które mogą okazać się przydatne w sytuacji konfliktu społecznego w klasie?
 • Za pomocą jakich metod przeprowadzić interwencję na wypadek niskiego poczucia bezpieczeństwa w szkole?

Prócz tego opracowanie zawiera najważniejsze problemy i bariery rozwojowe na tle psychiczno-emocjonalnym, z jakimi borykają się dzieci i dorastająca młodzież. Całość ma na celu kompleksowe „przeszkolenie” nauczyciela w zakresie pomocy praktycznej i celowej, oraz zaznajomienie z tematem zgodnie z najnowszymi badaniami i analizami. Zwraca uwagę na podejście nauczyciela, jego okazywanie zrozumienia, empatii, uważne słuchanie oraz nawiązanie prawidłowej relacji z uczniem wzbudzającej jego zaufanie czy poczucie bezpieczeństwa. Takie działanie zapobiegnie degradacji zdrowia psychicznego i przemocy psychicznej, emocjonalnej czy seksualnej, której ofiarami najczęściej są dzieci. 

 

Zamów teraz wydanie papierowe książki a „Kalendarz kreatywnego nauczyciela” otrzymasz za 1 zł

Zawartość kalendarza:

Część 1. Informacyjna

 • Terminy organizacji roku szkolnego, przerw świątecznych, ferii zimowych, sprawdzianów i egzaminów
 • Praktyczne wygodne tabele, plany lekcji, obszerne miejsce na notatki, ważne kontakty, adresy i telefony do zapisania

Część 2. Kalendarzowa

 • Przejrzysty i funkcjonalny układ w ujęciu „2 dni na stronie” do zapisania wszystkich informacji, spotkań, terminów
 • Inspirujące cytaty z filmów czy bajek, które mogą być punktem wyjścia do rozmów z dziećmi
 • Origami krok po kroku – instrukcje prostych figur origami do realizacji na zajęciach
 • Pomysły na kreatywne zabawy grupowe

Cena regularna: 59 zł

Podobne produkty