Patrycja Kozera

Autorka jest psychologiem i dziennikarką. Pracuje w poradni psychologicznej w Krakowie. Interesuje się psychologią kliniczną, a w szczególności psychosomatyką i somatopsychologią, a także problematyką płci i relacji.