Przemoc w szkole

Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja

Cena: 48,32 zł 60,40 zł

Narzędzia do wykorzystania, celem diagnozowania skali zjawiska przemocy na poziomie placówki oraz klasy, system skutecznych działań interwencyjnych, przykłady działań profilaktycznych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przeciwdziałać przemocy w szkole?
  • Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym wśród Twoich uczniów, a także jak interweniować w sytuacjach kryzysowych?
  • Co zrobić, gdy już doszło do aktu przemocy?
  • Jak pracować ze sprawcą, ofiarą i świadkiem zdarzenia?
  • Jak obronić się przed agresją ze strony uczniów?