Przemoc w szkole

Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja

Cena: 49,90 zł

Narzędzia do wykorzystania, celem diagnozowania skali zjawiska przemocy na poziomie placówki oraz klasy, system skutecznych działań interwencyjnych, przykłady działań profilaktycznych.

Publikacja jest zbiorem sześciu artykułów poruszających tematykę przemocy w szkole i walki z nią. Zagadnienia pozwalają nam zrozumieć wątek przeciwdziałania agresji w szkole, klasie i grupie rówieśniczej, a także problematykę pracy z uczniem-agresorem i uczniem-ofiarą. Podpowiadają również, co robić, gdy agresja wystąpi podczas zajęć lekcyjnych.

Opracowanie pozwala nam zrozumieć, że przemoc szkolna jest dziś poważnym problemem, któremu nie powinno się zaprzeczać ani zamiatać go „pod dywan”. Przybiera rozmaite formy i czasami trudno ją zauważyć. Dzięki publikacji nauczycielowi łatwiej będzie takiej przemocy przeciwdziałać.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przeciwdziałać przemocy w szkole?
  • Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym wśród Twoich uczniów, a także jak interweniować w sytuacjach kryzysowych?
  • Co zrobić, gdy już doszło do aktu przemocy?
  • Jak pracować ze sprawcą, ofiarą i świadkiem zdarzenia?
  • Jak obronić się przed agresją ze strony uczniów?
  • W jaki sposób radzić sobie z agresją podczas zajęć lekcyjnych?
  • Jakie są typy ofiar i świadków przemocy?

Prócz tego w publikacji znajdziemy materiały do prezentacji, czyli: cele szkolenia, informacje o skutecznej interwencji wobec zachowań agresywnych i przemocowych, postępowanie wobec uczestników aktów agresji i przemocy, zawieranie kontraktów z uczniem-sprawcą i kompetencje oraz umiejętności psychopedagogiczne nauczycieli.

Książka zawiera również materiały dla uczestników, takie jak: postępowanie wobec różnych form agresji i przemocy, dzienniczek wychowawcy klasy, arkusz obserwacji ucznia-sprawcy przemocy, arkusz obserwacji ucznia-ofiary przemocy, kontrakt dla ucznia-sprawcy przemocy i jego rodziców oraz działania interwencyjne i korekcyjne wobec uczniów-sprawców, prowadzone przez instytucje pozaszkolne.