Promocja

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI. ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI W SPEKTRUM AUTYZMU

Autor

Cena: 41,65 zł 49,00 zł

Jedna z najbardziej docenionych serii pedagogicznych w naszej ofercie – Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI – przedstawia kolejne opracowanie, tym razem skupiające się na zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci w spektrum autyzmu.

Niniejsza pozycja omawia funkcje regulujące pracę mózgu dziecka z ASD, objawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej, a także wskazuje jak wspomóc rozwój dziecka, prezentując autorski zbiór ćwiczeń i zadań, które pobudzą jego wszechstronną aktywność. Scenariusze zajęć zostały dostosowane do potrzeb dzieci w wieku od 4 do 6 lat, ale ich uniwersalny charakter pozwala na indywidualne modyfikowanie ćwiczeń, uwzględniając konkretne potrzeby pacjenta. Dzięki temu stają się wielotorowym i ponadczasowym narzędziem dydaktycznym.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak stymulować pamięć przedszkolaka?
  • Jak wspierać koncentrację uwagi dziecka?
  • W jaki sposób pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
  • Jak ćwiczyć percepcję wzrokową?
  • Na czym polega wielozmysłowa stymulacja i rozwój?
  • W jaki sposób wspierać rozwój mowy?
  • Jak doskonalić umiejętności matematyczne dziecka ze spektrum autyzmu?
  • W jaki sposób kształtować umiejętność pracy i zabawy w grupie?
  • Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu w nawiązywaniu więzi i relacji podczas wspólnej zabawy?

Scenariusze zajęć zawarte w pozycji to coś więcej niż zwykłe ćwiczenia wspierające. To kompleksowy zestaw zadań, które przede wszystkim mają być atrakcyjne dla dziecka i łatwe do realizacji podczas zajęć. Forma zabaw z wykorzystaniem kolorowanek, wycinanek czy radosnych rymowanek wpływa na zaangażowanie dziecka i przyczynia się do szybszych postępów. Dzieci nie traktują proponowanych ćwiczeń jak zadań terapeutycznych, a możliwość udanego spędzania czasu. Ich odpowiednie podejście, znacząco podniesie efektywność terapii i ułatwi specjalistom/pedagogom realizację toku nauczania.