Darmowe

Propozycje zabaw wspierających integrację sensoryczną dziecka

Zaburzenia integracji sensorycznej wśród dzieci wymagają szybkiej i celowej interwencji, dzięki której będą mogły prawidłowo przetwarzać i interpretować bodźce otaczającego je świata. Wpłynie to korzystnie na ich holistyczny rozwój – zarówno fizyczny jak i psychiczny. W jaki sposób nauczyciele i pedagodzy mogą pomóc swoim podopiecznym z zaburzeniami SI? 

Niniejsze opracowanie zawiera praktyczne propozycje zabaw, które skompletowane w atrakcyjnej formie, będą wspierać rozwój integracji sensorycznej dzieci. Każda zabawa została dokładnie opisana, dzięki czemu nauczyciel przedszkolny będzie mógł dostosować model zabawy do indywidualnych potrzeb dziecka oraz warunków placówki. Fragment pochodzi z publikacji: Jak wspierać rozwój przedszkolaka? Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Patroni

Z publikacji dowiesz się: 

  • Na czym polegają zabawy wspierające integrację sensoryczną?
  • Jak stworzyć ścieżkę sensoryczną?
  • Czym jest pudło sensoryczne?
  • Jak masy sensoryczne wpływają na rozwój SI i jak je przygotować?
  • Jak pobudzić receptory dłoni i stóp poprzez malowanie?
  • Jak gotowanie wspiera rozwój sensoryki dziecka?
  • Jak stworzyć książkę sensoryczną?

Zaburzenia integracji sensorycznej nie należą do epizodycznych wyjątków. Coraz większa świadomość na temat zaburzeń SI pozwala na lepszą diagnozę dzieci, co przekłada się na szybkie niwelowanie nieprawidłowości. Dzieci powinny w pełni doświadczać świata i poznawać go w całej okazałości, jednak do tego niezbędna jest prawidłowo funkcjonująca sensoryka – nauka i opieka przedszkolna powinna zatem skupiać się na całościowym rozwoju dzieci z uwzględnieniem opisywanych zaburzeń. By ułatwić to zadanie opiekunom przedszkolnym, autorka przedstawiła różnorodny zestaw propozycji, które dają wiele możliwości prowadzenia zajęć, uwzględniając najważniejszy cel: wspieranie integracji sensorycznej podopiecznych. 

Publikacja, z której został zaczerpnięty niniejszy fragment, jeszcze lepiej omawia tematykę zaburzeń SI i prezentuje dodatkowe formy wspierające integrację sensoryczną.