Koncepcja integracji sensorycznej jako czynnik stymulacji rozwojowej dziecka z deficytem psychoruchowym

Cena: 59,00 zł

Zaburzenia sensoryczne nie są rzadkością – dochodzi do nich z różnych przyczyn, jednak najistotniejszą rolę w tym aspekcie odgrywa prawidłowa terapia, która ma na celu ich złagodzenie lub zniwelowanie.

Koncepcja integracji sensorycznej dąży do wyrównania zaburzeń funkcjonowania poszczególnych układów i systemów rozwijającego się dziecka, a to wiąże się z holistycznym podejściem i konsultacjami medyczno-terapeutycznymi.

Niniejszy minibook przedstawia ocenę skuteczności oddziaływania koncepcji SI na poprawę zdolności ruchowych, koordynacyjnych i funkcjonowania układu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego oraz słuchowego siedmioletniego chłopca z deficytem psychoruchowym. Analiza na tzw. żywym przykładzie podkreśla walory metody i pokazuje jak dostosować ją do indywidualnych potrzeba małych pacjentów.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Co należy do podstawowych badań w zakresie SI?

Jaka metoda badawcza została zastosowana w opisywanym przypadku?

Jakie ćwiczenia stymulujące układ słuchowy zalecono w opracowaniu?

Jakie zaburzenia towarzyszyły badanemu chłopcu?

Jakie ćwiczenia stymulujące układ proprioceptywny zalecono w opracowaniu?

Jakie wnioski wyciągnięto na podstawie przeprowadzonej terapii?

Jakie rezultaty przyniosło zastosowanie integracji sensorycznej?

Dużym ułatwieniem i zaletą jest zwięzła i konkretna treść minibooka, która może posłużyć jako materiał źródłowy specjalistycznych i indywidualnych opracowań terapeutycznych. Elektroniczna forma sprzyja wyświetlaniu na rozmaitych nośnikach, a także włączeniu do tworzonych prezentacji. Liczne zdjęcia umieszczone analogicznie do opisywanego tematu sprzyjają przyswajaniu wiedzy i informacji oraz lepiej obrazują przebieg terapii i towarzyszącej jej ćwiczeń.

Całość pełni rolę dydaktycznego wsparcia dla specjalistów, terapeutów, a także studentów, którzy poszukują autentycznych przypadków terapeutycznych i zastosowanych w nich metod działania.