Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 32,32 zł 40,40 zł

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwzględnia także procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej koordynacji wzrokowo-ruchowej warto uwzględniać w terapii SI?
  • Czym są procesy przetwarzania sensorycznego?
  • Jakie narzędzia stosować w treningu zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • W jaki sposób współpracować z uczniami z dysleksją rozwojową?
  • W jaki sposób samodzielnie współpracować z dzieckiem?
  • Jak utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności podczas terapii?