Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Ćwiczenia oraz karty pracy proponowane w tym zeszycie zawierają materiał z obszaru analizy i syntezy słuchowej sylab, słów oraz pseudosłów, a także pamięci słuchowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej. Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia oraz karty pracy ułatwią pracę w obszarze analizy i syntezy słuchowej sylab, słów oraz pseudosłów, a także pamięci słuchowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej?
  • Jakie poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Które zadania są właściwe dla dzieci, które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • Jakie zadania praktykować u dzieci, których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób samodzielnie pracować z dzieckiem w domu?
  • Jakie metody i techniki przyczynią się do utrwalenia zdobytych przez dziecko umiejętności?
  • W jaki sposób książka stanowi profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica lub opiekuna pracującego z uczniem?