Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z obszaru szeroko rozumianej problematyki zaburzeń neurodynamiki i przeznaczone są dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dla dzieci nieśmiałych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób współpracować z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo?
  • W jaki sposób współpracować z dziećmi nieśmiałymi?
  • W jaki sposób wykorzystywać narzędzie w treningu zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ADHD oraz uczniów nieśmiałych?
  • Jak współpracować z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?