Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 49,90 zł

Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin. Przeznaczona jest do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniami szkół podstawowych.

Książka zawiera 52 ćwiczenia oraz 67 kart pracy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i obejmują materiały z zakresu percepcji wzrokowej. Przeznaczone są do treningu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i są doskonałą pomocą dla terapeutów, pedagogów i nauczycieli. Każde z zadań dostosowane jest poziomem trudności do dziecka, co zwiększa kontrolę nad jego problemami i czynionymi postępami. Zróżnicowany poziom trudności jest ułatwieniem w dostosowaniu karty pracy dla ucznia, a także stopniowo podwyższa jego kompetencje i umiejętności. Uzupełnieniem niniejszego opracowania jest zeszyt o bliźniaczym tytule, ale przeznaczony do ćwiczeń w domu, który można zakupić w naszej księgarni.  

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak realizować działania w zakresie prac korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami szkół podstawowych?
  • Jak realizować działania z obszaru percepcji wzrokowej, a także pamięci wzrokowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej?
  • W jaki sposób wykorzystywać poziomy trudności zadań, aby odpowiadały potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • W jaki sposób współpracować z uczniami, którzy mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • W jaki sposób współpracować z uczniami, u których trudności te utrzymują się?
  • Jak realizować profesjonalną pomoc dla terapeuty podczas prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?
  • Jakie metody i techniki usprawnią profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica/opiekuna pracującego z uczniem?

Ogromnym atutem opracowania jest przystępny i prosty przekaz, a liczne ilustracje, kolorowanki, gry, wycinanki wpływają korzystnie na funkcje wzrokowe dziecka i usprawniają jego pozostałe zmysły. Różnorodne ćwiczenia i ich ogromna ilość są ciekawe dla ucznia, dzięki czemu przystąpią do ich realizacji z pełną motywacją. Gotowy harmonogram ćwiczeń ułatwia również pracę terapeucie/nauczycielowi.