Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwzględnia także procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej koordynacji wzrokowo-ruchowej są niezbędne do uwzględnia w procesie przetwarzania sensorycznego, czyli terapii SI?
  • W jaki sposób prawidłowo realizować terapię SI?
  • Jakie metody i techniki można wykorzystać w treningu zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej uczniów?
  • W jaki sposób wspierać uczniów z dysleksją rozwojową ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Jakie metody i techniki stosować w pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?