Terapia dysleksji. Grafomotoryka

Karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 32,32 zł 40,40 zł

Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin.
Karty pracy proponowane w tym zeszycie zawierają materiał z obszaru trudności grafomotorycznych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie karty pracy są niezbędne do pracy w obszarze trudności grafomotorycznych?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, u których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób praktykować wskazane metody i techniki podczas samodzielnej pracy w domu?
  • Jakie metody praktykować, aby utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności?
  • W jaki sposób korzystać z publikacji, aby stanowiła profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica lub opiekuna pracującego z uczniem?