Terapia dysleksji. Matematyka

Ćwiczenia i karty pracy do samodzielnej pracy w domu

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Zeszyt do samodzielnej pracy w domu może służyć jako element terapii utrwalającej zdobyte przez dziecko umiejętności. Stanowi uzupełnienie zeszytu „Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wykorzystywać materiał z obszaru trudności w uczeniu się matematyki?
  • Jak kształtować deficyty poznawcze uczniów z dysleksją?
  • W jaki sposób niwelować przyczyny nadmiernych trudności w rozwoju umiejętności matematycznych, i to zarówno rachunkowych (operacje liczbowe, procedury obliczeniowe), jak i innych dotyczących na przykład pełnego rozumienia treści zadań tekstowych?
  • W jaki sposób wspierać dzieci w treningu zaburzeń rozwoju umiejętności matematycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?