Terapia dysleksji. Matematyka

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 49,90 zł

Zeszyt zawiera materiał z obszaru trudności w uczeniu się matematyki. Świetnie nadaje się do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Uzupełnienie stanowi „Matematyka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu”.

Publikacja przeznaczona jest do pracy z uczniami szkół podstawowych i powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia terapeutyczne. Może stanowić wsparcie zarówno dla terapeuty, jak i nauczyciela oraz rodzica dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

W tej pozycji znajdziesz zadania, które usprawnią percepcję zmysłów takich jak: wzrok, słuch i orientacja w przestrzeni. Poprzez rozmaite i atrakcyjne ćwiczenia grafomotoryczne dziecko poprawi poziom graficzny liter, a przede wszystkim zmniejszy swoje deficyty poznawcze z zakresu działań matematycznych, które utrudniają rozwój umiejętności matematycznych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody stosować, aby niwelować trudności w uczeniu się matematyki?
  • W jaki sposób wyrównać deficyty poznawcze uczniów z dysleksją, które są przyczyną nadmiernych trudności w rozwoju umiejętności matematycznych, i to zarówno rachunkowych (operacje liczbowe, procedury obliczeniowe), jak i innych dotyczących na przykład pełnego rozumienia treści zadań tekstowych?
  • Jak wykorzystać publikację w treningu zaburzeń rozwoju umiejętności matematycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • W jaki sposób wykorzystać zeszyt do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
  • Jak wdrożyć dziecko do układania i rozwiązywania zadań z treścią?

W zeszycie znajdziesz około 60 różnych zadań, które pomogą uczniowi rozwinąć umiejętności matematyczne. Ćwiczenia oznaczono jedną, dwiema lub trzema kropkami w zależności od poziomu trudności. Jedną kropką zostały oznaczone ćwiczenia dla dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej, dwoma – dla uczniów z nasilonymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania oraz trzema – dla uczniów, u których trudności w czytaniu i pisaniu utrzymują się.