Terapia dysleksji. Matematyka

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Zeszyt zawiera materiał z obszaru trudności w uczeniu się matematyki. Zeszyt świetnie nadaje się do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Uzupełnienie stanowi „Matematyka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu”.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody stosować, aby niwelować trudności w uczeniu się matematyki?
  • W jaki sposób wyrównać deficyty poznawcze uczniów z dysleksją, które są przyczyną nadmiernych trudności w rozwoju umiejętności matematycznych, i to zarówno rachunkowych (operacje liczbowe, procedury obliczeniowe), jak i innych dotyczących na przykład pełnego rozumienia treści zadań tekstowych?
  • Jak wykorzystać publikację w treningu zaburzeń rozwoju umiejętności matematycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • W jaki sposób wykorzystać zeszyt do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?