Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej orientacji przestrzennej, uwzględnia także procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia i karty pracy wykorzystywać w zakresie szeroko rozumianej orientacji przestrzennej?
  • Jakie metody i techniki wzmacniają procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI?
  • Jakie narzędzia stosować w treningu zaburzeń orientacji przestrzennej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • W jaki sposób pracować z uczniami z dysleksją rozwojową?
  • Jakimi narzędziami się posługiwać na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?