Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin. Ćwiczenia oraz karty pracy proponowane w tym zeszycie zawierają materiał z obszaru percepcji wzrokowej, a także pamięci wzrokowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia oraz karty pracy realizować w obszarze percepcji wzrokowej, a także pamięci wzrokowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Jakie poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które mają nasilone trudnościw uczeniu się czytania i pisania?
  • Które poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, u których trudności te utrzymują się?
  • W jaki sposób realizować samodzielną pracę w domu, niezbędną, by utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności?
  • Jakie metody i techniki usprawnią profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica/opiekuna pracującego z uczniem?