Terapia dysleksji. Koncentracja uwagi

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z obszaru zaburzeń koncentracji uwagi. Zeszyt świetnie nadaje się do pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody i techniki wspierają pracę z obszaru zaburzeń koncentracji uwagi?
  • W jaki sposób narzędzie posłuży do wykorzystania w treningu zaburzeń koncentracji uwagi uczniów?
  • W jaki sposób współpracować z uczniami, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową?
  • Jak współpracować z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?