Terapia dysleksji. Koncentracja uwagi

Karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 32,32 zł 40,40 zł

Zeszyt zawiera karty pracy z obszaru zaburzeń koncentracji uwagi. Zeszyt do samodzielnej pracy w domu może służyć jako element terapii utrwalającej zdobyte przez dziecko umiejętności. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób wykorzystywać karty pracy z obszaru zaburzeń koncentracji uwagi?
  • W jaki sposób wykorzystywać narzędzie w treningu zaburzeń koncentracji uwagi uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Za pomocą jakich metod i technik współpracować z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową?
  • Za pomocą jakich metod i technik samodzielnie pracować w domu z dzieckiem?
  • W jaki sposób realizować element terapii jakim jest utrwalenie zdobytych przez dziecko umiejętności?