Terapia dysleksji. Rozwój mowy i języka

Karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 32,32 zł 40,40 zł

Zeszyt zawiera karty pracy z obszaru szeroko rozumianej problematyki zaburzeń rozwoju mowy i języka u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zeszyt do samodzielnej pracy w domu może służyć jako element terapii utrwalającej zdobyte przez dziecko umiejętności.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób realizować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki zaburzeń rozwoju mowy i języka u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Jakimi metodami i technikami posługiwać się w terapii zaburzeń rozwoju mowy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji rozwojowej?
  • W jaki sposób realizować samodzielną pracę z dzieckiem w domu?
  • Jak prawidłowo realizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?
  • Jakimi metodami i technikami kształtować elementy terapii utrwalającej?