Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 32,32 zł 40,40 zł

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z zakresu szeroko rozumianej orientacji przestrzennej, uwzględnia także procesy przetwarzania sensorycznego, czyli terapię SI.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody i techniki uwzględniać w procesie przetwarzania sensorycznego, czyli terapii SI?
  • Jakie narzędzia wykorzystywać w treningu zaburzeń orientacji przestrzennej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Jakie metody i techniki stosować we współpracy z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową?
  • W jaki sposób wykorzystywać elementy terapii, aby utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności?
  • Jakie są sposoby do samodzielnej pracy w domu?