Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe

Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cena: 39,92 zł 49,90 zł

Ćwiczenia oraz karty pracy proponowane w tym zeszycie zawierają materiał z obszaru analizy i syntezy słuchowej sylab, słów oraz pseudosłów, a także pamięci słuchowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej. Seria „Terapia dysleksji” powstaje w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne Ireny Sosin.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie ćwiczenia oraz karty pracy możesz praktykować w obszarze analizy i syntezy słuchowej sylab, słów oraz pseudosłów, a także pamięci słuchowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej?
  • Jakie poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej?
  • Jakie poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania?
  • Jakie poziomy trudności zadań odpowiadają potrzebom dzieci, u których trudności te utrzymują się?
  • Jakie metody i techniki będą stanowiły profesjonalną pomoc dla terapeuty podczas prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?