Ćwiczenia logopedyczne wspomagające terapię dziecka z sygmatyzmem.

Pakiet nr 2

Cena: 29,00 zł

Obowiązkowa pozycja dla każdego specjalisty prowadzącego terapię dziecka z sygmatyzem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym! Ćwiczenia zawarte w książce pokazują, w jaki sposób łącząc naukę z dobrą zabawą, korygować wady mowy. Zabawa staje się dzięki temu bodźcem do nauki. Sprzyjają także wytworzeniu przyjemnej i pozytywnej atmosfery oraz motywowaniu ucznia, co z kolei zachęca go do podejmowania dalszych, samodzielnych już wysiłków w kierunku dalszej walki z wadą wymowy. W książce znajdziesz 26 ciekawie opracowanych kart pracy, stanowiące merytoryczną pomoc dla logopedów i nauczycieli. Interdyscyplinarne zadania pomagają usprawniać ucznia fizycznie oraz wspomagają naukę czytania metodą sylabową. Ćwiczą narządy artykulacyjne, poprawną wymowę w mowie kierowanej i spontanicznej, a także twórczą aktywność słowną ucznia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób przeprowadzisz z uczniami ciekawe zajęcia, które pomogą im w korygowaniu sygmatyzmu?
  • Jakie aktywności ruchowe i zabawy plastyczne wzmocnią wysiłki dziecka? • W jaki sposób wykonywać ćwiczenia oddechowe podczas terapii dziecka z sygmatyzmem? • Za pomocą jakich technik i metod wspomagać słownictwo dziecka? • W jaki sposób wyrabiać u dziecka umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną?
  • W jaki sposób kształtować prawidłową mowę poprzez korygowanie seplenienia?
  • Jak połączyć terapię logopedyczną u dziecka z problemem sygmatyzmu z nauką czytania metodą sylabową?

Książka zawiera 26 kart pracy z ćwiczeniami przeznaczonymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, takimi jak: wycinanie, czytanie sylab, kolorowanie według schematu, czytanie wyrazów, układanie zdań z określonych wyrazów, ćwiczenia usprawniające motorykę dużą, nazywanie przedmiotów na obrazkach, powtarzanie wyrażeń za logopedą oraz wyklejanie plasteliną i innymi materiałami plastycznymi.

Ćwiczenia oznaczone są odpowiednimi piktogramami, dzięki czemu lepiej wiemy, dla dzieci w jakim wieku są one przeznaczone.