Marta Walkiewicz

Neurologopeda kliniczny, pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dyslalią, dysleksją oraz niedosłuchem.