Grafomotoryka

Pakiet kart zadaniowych do pracy w przedszkolu i w domu.

Autor

Cena: 49,90 zł

Sprawność ruchowa rąk ma ogromny wpływ na poziom graficzny wykonywanych przez dziecko prac. Polecenia skierowane są w bezpośredni sposób do dziecka, a dodatkowym atutem są zróżnicowane ćwiczenia, które przygotują przedszkolaka do systematycznej pracy, wyrobią nawyk prawidłowego chwytu oraz będą źródłem radości.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób usprawnić u dziecka umiejętność prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego i posługiwania się nim?
  • Jaki wpływ na poziom graficzny wykonywanych przez dziecko prac ma sprawność ruchowa rąk?
  • Za pomocą jakich metod usprawnić małą motorykę?
  • Za pomocą jakich ćwiczeń usprawnić chwyt pęsetowy?
  • Jakie techniki usprawnią koordynację wzrokowo-ruchową?
  • Jakie ćwiczenia będą kształtowały u dziecka precyzję?
  • Jakie metody i techniki wpływają na poprawę koncentracji?
  • Jak przygotować przedszkolaka do systematycznej pracy?