Stenia Doroszuk

Autor zbioru pomysłów oraz propozycji zabaw integracyjnych, społecznych, scenariuszy zajęć, tekstów literackich oraz kart pracy z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej dla nauczycieli klas I-III, a także rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.