Jak wspomagać rozwój przedszkolaka

Wspomaganie rozwoju myślenia dziecięcego i kompetencji matematycznych

Cena: 49,90 zł

Niniejsze opracowanie ma na celu wspomaganie rozwoju myślenia oraz kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (3-, 4- i 5-latków).

Dzięki odpowiedniej pomocy dziecko poprawia swoją koncentrację, zapamiętywanie, pomaga mu w zrozumieniu swoich słabych i mocnych stron oraz w rozwijaniu zainteresowań. Jeśli jednak chodzi o stronę wsparcia matematycznego, karty pracy mają mu ułatwić liczenie obiektów zgodnie z jego poziomem rozwojowym, rozróżnianie kierunków, zdobycie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, oraz kształtowanie rozumowania przyczynowo-skutkowego. Dzięki takiemu kompleksowemu ukierunkowaniu przygotujemy dzieci nie tylko do edukacji szkolnej, ale do lepszego postrzegania czy rozumienia otaczającego je świata co zapewne wpłynie na ich rozwój. W naszej księgarni znajduje się analogiczne opracowanie „Jak wspomagać rozwój przedszkolaka” skupiające się na rozwijaniu umiejętności grafomotorycznych oraz strefie emocjonalnej i mogą być idealnym uzupełnieniem edukacyjnym. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Za pomocą jakich materiałów i ćwiczeń rozwijać spostrzegawczość wzrokową?
  • Jaki wpływ mają zagadki, opowiadania oraz rozwój kompetencji matematycznych: zabawy ułatwiające m.in. zdobycie poprzez dzieci orientacji w schemacie ciała, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, poznawanie liczb naturalnych i cyfr, przyswajanie określeń czasu?
  • W jaki sposób za pomocą ćwiczeń wspomagać pamięć, koncentrację, rozwijać zainteresowania i zachęcać dziecko do wejścia w rolę badacza, wzmacniając jego potrzebę do eksperymentowania?
  • Jak wykorzystać karty pracy podzielone są na trzy poziomy trudności, które doskonale nadają się do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych?

Niniejsza publikacja pomoże w łatwy sposób przedstawić dziecku świat matematyki, a także dostrzegać zmiany, które rotacyjnie następują w jego otoczeniu. Szczególnie może okazać się pomocna u dzieci, które mają problemy z zapamiętywaniem, skupieniem uwagi, a także z cierpliwością. Liczne ilustracje w formie zabawy pokazują dziecku metody rozwiązywania konkretnych problemów matematycznych, oswajając je z działaniami i liczebnikami. Pomocne dla rodziców i nauczycieli jest oznaczenie każdej karty stopniem trudności, dzięki czemu każde zadanie można dostosować do poziomu umiejętności i wiedzy dziecka. 

Karty pracy nie tylko nie są skomplikowane zadaniowo, ale są krótkie, dzięki czemu są w stanie utrzymać zainteresowanie i skupienie dziecka, wydłużając te umiejętności wraz z rosnącym poziomem trudności kart.