Matematyka – Lubię to - Zadania dla starszych klas liceów

Zadania dla starszych klas liceów

Cena: 29,00 zł

Matematyka dla starszych klas licealnych ma nie tylko wprowadzać materiał przygotowawczy do momentu kulminacyjnego zakończenia szkoły, ale także pomóc uczniom w rozwijaniu myślenia strategicznego i logicznego niezbędnego w dorosłym życiu. Bogaty materiał matematyczny podany w ciekawych, konkretnych i przyjemnych w odbiorze barwach to kwintesencja niniejszego wydania popularnej serii Matematyka – Lubię to.

Zadania podzielone są według poziomu trudności i sprzyjają samodzielnemu rozwiązywaniu dzięki arkuszom zawierającym odpowiedzi. Uczeń może zatem traktować karty zadań jako materiał uzupełniający, wyrównawczy i przygotowujący do egzaminów.

Prócz tego karty zadań staną się dobrym narzędziem dla korepetytorów matematyki i nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia dodatkowe dla uczniów mających problemy przedmiotowe, lub wręcz przeciwnie – odznaczają się dużym potencjałem matematycznym.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak dostosować poziom trudności ćwiczeń do wiedzy i umiejętności ucznia?
 • Jak poszerzyć wiedzę ucznia i jak zachęcić go do samodzielności?
 • Jak pomóc uczniowi w logicznym i analitycznym podejściu do problemów matematycznych?
 • Jak krok po kroku rozwiązywać określony typ zadań?
 • Jak analizować wykresy?
 • Jak dobrze rozumieć polecenia i czytać ze zrozumieniem?
 • Jak pobudzić koncentrację i skupienie uwagi ucznia podczas rozwiązywania zadań?
 • Jak podnieść kompetencje matematyczne ucznia?
 • Jak zachęcić ucznia, który nie lubi matematyki do zmiany nastawienia?
 • Jak przygotować ucznia do wyboru dalszej drogi matematycznego kształcenia?
 • Jak prawidłowo przystąpić do argumentacji matematycznej?

Materiał podzielony został według poziomu trudności, dzięki czemu nauczyciel może dostosować zadania i przebieg zajęć do indywidualnych potrzeb ucznia. Stanowi również dobre podstawy przygotowawcze do egzaminu maturalnego, wprowadzając najważniejsze zagadnienia i budując umiejętności poznawcze i dedukcji problemu postawionego w ćwiczeniu. Takie ćwiczenie analizowania i prawidłowego wyciągania wniosków wspomoże logiczne myślenie ucznia, co przełoży się na jego późniejsze zdobywanie wiedzy i pracę zawodową.