Matematyka – Lubię to - Zadania dla klas 4-6 szkół podstawowych

Zadania dla klas 4-6 szkół podstawowych

Cena: 29,00 zł

Matematyka nie musi być trudna, skomplikowana i nielubiana. Wystarczy dobór odpowiednich narzędzi dydaktycznych, dobre nastawienie i silna motywacja, a “Królowa nauk” stanie się przyjaciółką.

Okres podstawówki to nie tylko etap zdobywania wiedzy z zakresu podstawy matematycznej, ale rozwijanie logicznego myślenia, prawidłowej analizy, dedukcji i rozwiązywania trudnych problemów.

Autor niniejszych kart pracy opracował przyjemny, ale konkretny harmonogram ćwiczeń matematycznych oddziałujący na powyższe umiejętności, a co ważniejsze miał na uwadzę równomierny rozwój. Z tego powodu każda karta zadań oznaczona jest poziomem trudności, co ułatwi nauczycielom obserwowanie postępów ucznia.

Pozostałe części serii, które stanowią całokształt wiedzy matematycznej, także są dostępne w naszej księgarni.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przystąpić do analizy i interpretacji problemu matematycznego?
  • Jak dostosować poziom trudności zadań do poziomu umiejętności ucznia?
  • Jak prawidłowo przystąpić do argumentacji matematycznej?
  • Jak prowadzić zajęcia, by uczeń polubił matematykę?
  • Jak kształtować myślenie pamięciowe?
  • Jak wyrównać braki z zakresu wiedzy matematycznej ucznia?

Edukacja matematyczna w szkole podstawowej oddziałuje na całościowe podejście do matematyki jako przedmiotu i dziedziny życia. Gdy uczeń z problemami „zrazi się” do przedmiotu, jego problemy mogą się pogłębiać i towarzyszyć mu w wyższych klasach szkolnych. Seria Matematyka – Lubię to, w sposób przyjazny przedstawia wiedzę matematyczną, a poziomowanie trudności sprzyja indywidualnemu podejściu do ucznia, dzięki czemu dziecko może wyrównać swoje braki programowe i rozumowe. Karty zadań stanowią idealne narzędzie wyrównawcze zagadnień matematycznych dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców/opiekunów. Mogą również być podstawą przygotowawczą do konkursów i olimpiad matematycznych na poziomie podstawowym.