Myślenie matematyczne

Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Orientowanie się w przestrzeni. Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości. Miary

Cena: 60,40 zł

Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole! 59 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy oraz kart demonstracyjnych, których celem jest rozwijanie kompetencji z zakresu: orientowania się w przestrzeni, cech wielkościowych i porównywania wielkości i miar.

Zaznajomienie przedszkolaka z zakresu wiedzy matematycznej nie tylko przygotuje go do szkolnej edukacji, ale wpłynie na jego postrzeganie i poznawanie świata. Dziecko będzie umiało prawidłowo komunikować się z innymi, trafnie przedstawiając swoje położenie, a także obrazować obiekty za pomocą rysunków. Ponadto warto podkreślić, że rozwijanie umiejętności matematycznych rozwija umiejętność analizy i rozwiązywania problemów. 

Pozostałe części serii uwzględniające inne dziedziny matematyczne, są dostępne w naszej księgarni.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Które scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie?
  • Jakie w każdej z książek zawarto propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy)?
  • Jaką rolę odgrywa w nauce orientowanie się w przestrzeni?
  • Jakie ćwiczenia w zakresie orientowania się w przestrzeni wspomagają: rozumienie położenia obiektów w przestrzeni, komunikację, naukę czytania i pisania, a także rozwój myślenia, w tym - rozumowanie operacyjne?
  • Jaką rolę odgrywają cechy wielkościowe i porównywanie wielkości?
  • Czego uczą ćwiczenia z zakresu cech wielkościowych i porównywnia wielkości?
  • Które ćwiczenia uczą dostrzegania cech obiektu, rozumienia czym jest względność, posługiwania się myśleniem przez analogię, zrozumienia różnych miar, lepszego radzenia sobie z klasyfikowaniem?
  • Jaką rolę odrywają w nauce miary?
  • Za pomocą jakich cwiczeń przedszkolaki uczą się mierzenia i porównywania długości, wagi, pojemności oraz powierzchni obiektów?

Całe opracowanie ćwiczeń zostało przygotowane z myślą o jak najprostszym przekazie wiedzy. Zadania nie tylko mają atrakcyjnie sformułowaną formę, opierając się na ilustracjach, ale także są krótkie, dzięki czemu są w stanie skupić się na nich dzieci z nadpobudliwością ruchową lub z natury niecierpliwe.