Myślenie matematyczne

Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków. Klasyfikowanie. Orientowanie się w przestrzeni. Rytmy. Serie

Cena: 49,90 zł

44 propozycje zabaw i zadań, a dodatkowo karty pracy oraz karty demonstracyjne, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci trzy- i czteroletnich: klasyfikowania, orientowania się w przestrzeni, rytmów i serii.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak skuteczne przygotować dzieci do edukacji matematycznej w szkole?
 • Które scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie?
 • Jakie rekomendujemy propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (kilkoro dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy)?
 • Jaką rolę odgrywa w nauce klasyfikowanie - porządkowanie obiektów według cech?
 • Za pomocą jakich technik przedszkolaki uczą się opisywać cechy obiektów, tworzą kolekcje, poznają w jaki sposób uporządkowana jest rzeczywistość wokół nich, poszerzają słownictwo, poznają pojęcia matematyczne?
 • Jaką rolę odgrywa w nauce orientowanie się w przestrzeni - wskazywanie i nazywanie kierunków?
 • Jakie kompetencje są potrzebne dzieciom dla lepszego rozumienia położenia obiektów w przestrzeni?
 • Jaką rolę odgrywają w nauce rytmy?
 • Dlaczego dostrzeganie i kontynuowanie sekwencji rytmicznych stanowi podstawę do orientowania się w czasie, zrozumienia reguł matematycznych, nauki geometrii i efektywniejszego uczenia się?
 • Jaką rolę odgrywają w nace serie?
 • Dlaczego porządkowanie obiektów według narastającej cechy, odwzorowywanie i układanie prostych serii jest niezbędne do nauki arytmetyki?