Myślenie matematyczne

Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów. Zbieranie i porządkowanie informacji

Cena: 49,90 zł

Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole! 29 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy oraz kart demonstracyjnych, których celem jest rozwijanie: myślenia przyczynowo-skutkowego i rozwiązywania problemów, zbierania i porządkowania informacji.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Które scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie?
  • Jakie rekomendujemy propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy)?
  • Jaką rolę w nauce dgrywa myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów?
  • W jaki sposób przedszkolaki starają się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbują przewidywać, co się może zdarzyć - każde zdarzenie z czegoś wynika i każde zdarzenie może do czegoś doprowadzić?
  • Dlaczego zrozumienie tych zależności bardzo przydaje się w codziennym funkcjonowaniu dziecka?
  • Jaką rolę w nauce odgrywa zbieranie i porządkowanie informacji?
  • W jakim celu dzieci wykonują wiele czynności matematycznych - liczą, rachują, porównują i kodują liczebności w taki sposób, aby inni mogli je odczytać?
  • Jak nauczyć przedszkolaków korzystania i analizowania informacji zapisanych w tabelach, wykresach, diagramach?