Myślenie matematyczne

Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Klasyfikowanie. Geometria

Cena: 60,40 zł

Klasyfikowanie i geometria stanowią niezbędny element poznawczy w rozwoju dziecka. Dzięki nim dziecko uczy się dostrzegać różnice, rozumie złożoność i metody porządkowania przedmiotów wokół niego oraz zapoznaje się z pojęciem hierarchiczności.  Geometria natomiast przyczyni się do lepszego postrzegania przestrzeni, a także rozwijania wyobraźni. Seria Myślenie Matematyczne ma za zadanie przygotować dzieci do edukacji matematycznej w szkole. 

Niniejszy zbiór składa się z 45 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy oraz kart demonstracyjnych, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego. Mimo że opracowane zadania przygotowane są dla dzieci wieku przedszkolnego, mogą stanowić pomoc wyrównawczą dla okresu wczesnoszkolnego. 

Pozostałe części serii, skupiające się na innych zagadnieniach matematycznych, dostępne są również w naszej księgarni.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie?
  • Które propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy) zastosować?
  • Jaką rolę odgrywa w nauce klasyfikowanie?
  • Jakie w ramach klasyfikowania dzieci zbierają doświadczenia w zakresie porządkowania, porównywania i segregowania obiektów według jednej lub kilku cech?
  • Jakie kompetencje są przedszkolakom potrzebne dla rozumienia sposobów, w jaki uporządkowana jest rzeczywistość wokół nich, rozumienia różnych pojęć, hierarchii klas, pojęć matematycznych?
  • Jaką rolę odgrywa w nauce geometria?
  • Za pomocą jakich metod przedszkolaki uczą się rozpoznawać, porównywać i nazywać kształty zarówno figur płaskich, jak i brył?
  • Dlaczego konstruowanie figur, poznanie własności brył są niezbędną umiejętnością dla dostrzegania kształtów wokół siebie, lepszej orientacji w przestrzeni, rozwijania wyobraźni i rozumowania?

Każda karta pracy jest szczegółowo opisana pod względem przeznaczenia, przygotowania i przebiegu zajęć, dzięki  czemu nauczyciel ma ułatwione zadanie prowadzenia zajęć. Prócz tego łatwiej dostrzeże postępy ucznia i przygotuje mu odpowiedni grunt edukacyjny.