Myślenie matematyczne

Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Klasyfikowanie. Geometria

Cena: 60,40 zł

Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole! 45 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy oraz kart demonstracyjnych, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci cztero- i pięcioletnich: klasyfikowania i geometrii.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie scenariusze zabaw są łatwe do realizacji w każdych warunkach: sali przedszkolnej, a także ogrodzie?
  • Które propozycje zabaw indywidualnych, zespołowych (grupa kilkorga dzieci) oraz grupowych (dla całej przedszkolnej grupy) zastosować?
  • Jaką rolę odgrywa w nauce klasyfikowanie?
  • Jakie w ramach klasyfikowania dzieci zbierają doświadczenia w zakresie porządkowania, porównywania i segregowania obiektów według jednej lub kilku cech?
  • Jakie kompetencje są przedszkolakom potrzebne dla rozumienia sposobów, w jaki uporządkowana jest rzeczywistość wokół nich, rozumienia różnych pojęć, hierarchii klas, pojęć matematycznych?
  • Jaką rolę odgrywa w nauce geometria?
  • Za pomocą jakich metod przedszkolaki uczą się rozpoznawać, porównywać i nazywać kształty zarówno figur płaskich, jak i brył?
  • Dlaczego konstruowanie figur, poznanie własności brył są niezbędną umiejętnością dla dostrzegania kształtów wokół siebie, lepszej orientacji w przestrzeni, rozwijania wyobraźni i rozumowania?